Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2013

Aktuality z diskriminace

Aktuality z diskriminace 2013

12. března 2013

Co vyplývá z nejnovější zprávy Komisaře pro lidská práva Rady Evropy pro Českou republiku?

Komisař pro lidská práva Rady Evropy, Nils Muižnieks, navštívil ve dnech 12. - 15. listopadu loňského roku Českou republiku a následně na základě této návštěvy pojmenoval nejpalčivější problémy, s nimiž se v České republice...

1. března 2013

Absolutní zákaz osvojení dítěte druhým registrovaným partnerem je diskriminační, vyslovil ESLP ve svém průlomovém rozsudku

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vynesl dne 19. února 2013 stěžejní rozsudek v otázce možnosti osvojení dítěte partnerem rodiče dítěte v případě, že rodič a jeho partner jsou osobami se stejnou sexuální orientací a žijí po...

12. února 2013

Aktuální trendy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Personalisté velkých a středně velkých soukromých společností sdíleli dne 7. února 2013 své zkušenosti s plněním zákonných povinností, které souvisí s uplatněním osob se zdravotním postižením na českém pracovním trhu. Seminář...

11. února 2013

Bulharské equality body se nemůže na Soudní dvůr Evropské Unie obracet s předběžnou otázkou

Soudní dvůr Evropské Unie se nepřiklonil ke stanovisku generální advokátky Julianne Kokott a vzdal se tak možnosti rozhodování o meritu věci zajímavého případu o otázce nepřímé diskriminace na základě etnického původu.

6. února 2013

Další odsuzující rozsudek ESLP ve věci diskriminace romských žáků, tentokrát vůči Maďarsku

Dva maďarští Romové uspěli se svou stížností u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Namítali porušení svého práva na vzdělání (čl. 2 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod) a zákaz diskriminace (čl....

25. ledna 2013

Křesťanské kříže v zaměstnání a možnost odmítnout služby párům stejného pohlaví z důvodu víry z pohledu ESLP

Dne 15. 1. 2013 vydal Evropský soud pro lidská práva společný rozsudek v případech čtyř stěžovatelů namítajících proti omezení nosit kříž, jako křesťanský náboženský symbol, v zaměstnání a žádajících posouzení otázky, zda má...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv