Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2013

Aktuality z diskriminace

Aktuality z diskriminace 2013

12. července 2013

Muž nebo žena? Kyperské Equality body k právům transsexuálů ve vazbě

Kyperské antidiskriminační místo považuje podmínky výkonu vazby podle stávající právní úpravy za diskriminační vůči transgender osobám a vyzvalo policii k zpracování předpisů, které budou zárukou práv, bezpečnosti a důstojnosti...

9. července 2013

Maltský národní fotbalový stadion čelí žalobě - nezajistil rovný přístup pro všechny

Maltská Národní komise pro osoby se zdravotním postižením žaluje provozovatele národního fotbalového stadionu, protože nezajistil bezbariérový přístup pro osoby se zdravotním postižením.

25. června 2013

Restrukturalizace zemědělství lze dosáhnout i bez rozdílného zacházení mezi muži a ženami

Podmínky pro evropskou podporu v zemědělství nesmí diskriminovat ženy. Česká republika musí diskriminaci v zemědělství odstranit.

18. června 2013

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o homofobním prohlášení patrona fotbalového klubu

Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že se tzv. Rámcová směrnice vztahuje i na případy, kdy patron fotbalového klubu činí homofobní prohlášení ve spojitosti s náborem fotbalistů, ačkoliv nemá právní způsobilost zavazovat nebo...

6. června 2013

Přiměřené opatření pro osobu s postižením může spočívat i ve zkrácení pracovní doby, říká Soudní dvůr Evropské unie

Dne 11. dubna 2013 druhý senát Soudního dvora Evropské unie rozhodl o předběžné otázce ve spojených věcech C-335/11 a C-337/11, a upřesnil pojem „zdravotní postižení“ tak, jak je používán směrnicí Rady 2000/78/ES. Uvedl, že...

30. května 2013

Anonymizované životopisy jsou šancí pro všechny, ukazuje pilotní projekt německého tělesa pro rovné zacházení

Jak odstranit nerovnost v přístupu k zaměstnání, která mnohdy začíná již ve fázi vyhodnocování životopisů? Německé těleso pro rovné zacházení (Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes) se rozhodlo v rámci pilotního projektu...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv