Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2012 > Školy stále diskriminují romské žáky, říká Amnesty International a Evropské centrum pro práva Romů

Aktuality z diskriminace

Školy stále diskriminují romské žáky, říká Amnesty International a Evropské centrum pro práva Romů

12. listopadu 2012

Ani po pěti letech ode dne, kdy Evropský soud pro lidská práva vydal přelomový rozsudek v případu D.H. a ostatní proti České republice, nemají Romové zajištěný rovný přístup ke vzdělávání. Ve své společné zprávě to konstatovali neziskové organizace Amnesty International a Evropské centrum pro práva Romů.

Jak se uvádí ve zprávě, romské děti jsou ve školách a třídách určených pro děti s lehkým mentálním postižením stále nadměrně zastoupeny. Zpráva dále přináší důkazy, že současné uspořádání není v souladu s nejlepším zájmem těchto dětí a nepřipravuje je na „zodpovědný život ve svobodné a tolerantní společnosti“.

„V důsledku toho nyní žáci praktických nebo ‚romských škol’ v podstatě znovu prožívají osud svých rodičů a příbuzných, jimž bylo upřeno právo na rovný přístup ke vzdělání. Je k nim přistupováno jako k těm, kteří si ‚neváží vzdělání’, ‚žijí na ulici’ a jsou příliš ‚temperamentní a bez jakýchkoli zábran či návyků’. Pomocí pouhého přejmenování škol, na jehož základě se začaly ‚zvláštní školy’ označovat za ‚základní školy praktické’ nebo běžné základní školy, se nepodařilo skoncovat s paralelním systémem podřadného vzdělávání, jemuž tisíce romských dětí musí dennodenně čelit,“ uvádí se ve zprávě.

„Současné nastavení českého vzdělávacího systému může mít na budoucnost romských dětí zničující dopad. Významný počet žáků nedokončí základní školu a jen mizivé procento těch, co ji v deváté třídě absolvují, poté pokračuje na střední škole. Absolventi praktických nebo romských základních škol ve většině případů skončí na odborných učilištích, kde si mohou vybrat jen omezené množství oborů. Nečinnost české vlády představuje závažné selhání, jež ovlivňuje další generaci dětí a v dohledné budoucnosti nevyhnutelně ovlivní i celou českou společnost. Pasivitou a v důsledku i zlehčováním tohoto problému vláda závažně porušuje své povinnosti,“ konstatuje dále zpráva.

Součástí zprávy jsou konkrétní doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vládu ČR, Evropskou unii a pro Výbor ministrů Rady Evropy.

Celou zprávu si můžete pročíst  zde (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv