Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2012 > Segregace romských žáků na Slovensku

Aktuality z diskriminace

Segregace romských žáků na Slovensku

1. listopadu 2012

Krajský soud v Prešově potvrdil verdikt prvostupňového soudu o segregaci romských žáků na Základní a mateřské škole v Šarišských Michaľanech. Rozsudek je pro Slovenskou republiku přelomový.

Základní škola s mateřskou školou v Šarišských Michaľanech (okres Sabinov) porušila umisťováním romských dětí do samostatných tříd zásadu rovného zacházení a dopustila se nezákonného jednání, konkrétně diskriminace z důvodu etnické příslušnosti. Žalobcem byla v daném případě slovenská nevládní organizace Poradňa pre občianske a ľudské práva, žalovanou stranou Základná škola s materskou školou v Šarišských Michaľanoch, jejímž zřizovatelem je obec.

Výrok prvostupňového soudu ze dne 5. prosince 2011 potvrdil dne 30. října 2012 i druhostupňový (odvolací) soud. Jde o první soudní rozhodnutí týkající se segregace romských dětí ve vzdělávání na Slovensku. Proti rozsudku není možné se odvolat. Druhostupňový soud ale nepotvrdil výrok v části, v které byla škola povinna zveřejnit rozsudek prvostupňového soudu v periodiku Učiteľské noviny. Soud účastníkům nepřiznal náhradu nákladů řízení.

Tiskovou zprávu slovenské Poradne pre občianske a ľudské práva naleznete  zde (428.7 kB, Adobe Acrobat dokument).

Kancelář veřejného ochránce práv je v kontaktu s Poradňou pre občianske a ľudské práva a zajistí zveřejnění rozsudku krajského soudu na svém webu, jakmile bude písemně vyhotoven a anonymizován.

Prvostupňový rozsudek Okresného soudu v Prešově naleznete  zde (5.9 MB, Adobe Acrobat dokument).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv