Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2012 > Belgické centrum pro rovné příležitosti spustilo kampaň proti nenávistným projevům a zveřejnilo první barometr odlišností

Aktuality z diskriminace

Belgické centrum pro rovné příležitosti spustilo kampaň proti nenávistným projevům a zveřejnilo první barometr odlišností

24. října 2012

Centrum odstartovalo kampaň proti nenávistným projevům na koncertních scénách. Taktéž vydalo svůj první Barometr odlišností, který zkoumá oblast zaměstnání.

Kampaň začala v průběhu letních prázdnin na hudebních festivalech a propagovala sdělení, že nenávistný projev a podněcování k násilí nepatří na belgická koncertní jeviště. Hlavním cílem této akce jsou pořadatelé koncertů.  V rámci kampaně obdrží CD, které vysvětluje jak zajistit uměleckou svobodu a současně respektovat antidiskriminační právo. Patnáct belgických umělců v rámci podpory kampaně natočilo propagační video, které spolu s dalšími informacemi naleznete zde .

Centrum taktéž vydalo svůj první Barometr odlišností (Diversity Barometr) – projekt, jehož cílem je vytvoření struktury dlouhodobých vědeckých nástrojů pro účely pravidelného hodnocení chování (tj. stupně diskriminace), postojů (tj. stupně tolerance), a skutečného začlenění (tj. stupně začlenění) v belgické společnosti.

Výsledky a zprávy vytvořené v rámci barometru jsou navrženy především pro potřeby politických představitelů a představitelek, dále také pro sociální partnery a členy občanské společnosti, stejně jako pro mezinárodní organizace jakožto pomocný materiál použitelný v rámci provádění monitoringu a vyhodnocování plnění závazků plynoucích z lidsko-právních úmluv. Centrum bude pravidelně podávat zprávy týkající se oblastí, v nichž se odlišnosti projevují v největší míře, tj. zaměstnání, přístup k bydlení a vzdělávání. Každé dva roky bude publikovat barometr zaměřený na jednu z těchto oblastí. První barometr zkoumá oblast zaměstnání. Další, který bude publikován v roce 2014, bude na téma bydlení a v roce 2016 přijde na řadu barometr z oblasti vzdělávání. Počínaje rokem 2018 začne nový cyklus s barometrem na téma zaměstnání, který bude porovnávat výsledky po uplynutí šesti let.

Výzkumné zprávy barometru z oblasti zaměstnání jsou dostupné zde  a shrnutí zde .

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv