Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie na antidiskriminační právo

Vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie na antidiskriminační právo

02. 12. 2014

8:30 – 15:30

Pozvánka v PDF ke stažení

Vstup České republiky do Evropské unie, od kterého uplynulo v tomto roce právě deset let, nenávratně ovlivnil vnitrostátní právo ve všech oblastech. Stále důležitějším zdrojem se stává kromě primárního a sekundárního práva i judikatura Soudního dvora Evropské unie.

Právě v oblasti antidiskriminačního práva je judikatura Soudního dvora Evropské unie považována za významný pramen práva. I když jsou jednotlivá rozhodnutí v průběhu let propracovanější, jejich výklad často vyvolává další důležité otázky. Klíčové judikáty Soudního dvora Evropské unie otvírají nové možnosti ve vymezování teoretických pojmů a naznačují budoucí vývoj evropského antidiskriminačního práva.

Náplní semináře bude analýza role Soudního dvora Evropské unie v oblasti aplikace antidiskriminačních směrnic a vliv judikatury na jednotlivé diskriminační důvody, jak je rozlišuje antidiskriminační právo. V rámci analýzy rozhodovací činnosti Soudního dvora Evropské unie nebudou opomenuty úkoly a postavení generálních advokátů a přínosnost jejich stanovisek. K procesním aspektům patří i otázka efektivity udělovaných sankcí.

Cílem odborného semináře bude komplexní ohlédnutí se za judikaturou Soudního dvora Evropské unie, která formovala evropské antidiskriminační právo a našla svůj odraz i ve vnitrostátní právní úpravě. Účelem diskursu bude nejenom odborná analýza dosavadních důsledků, ale i budoucího směřování koncepčního pojetí antidiskriminačního práva.  

Věcnou garantkou odborného semináře je Mgr. Ivana Janoušková, kterou můžete kontaktovat na e-mailové adrese ivana.janouskova@ochrance.cz, nebo na tel. č. 542 542 345.

Program semináře

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv