Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Kolegiální orgány ve veřejné správě

Kolegiální orgány ve veřejné správě

24. 06. 2013 – 25. 06. 2013

Pozvánka v PDF ke stažení

7. ročník mezinárodní konference věnující se otázkám správního práva a veřejné správy, kterou pořádá Právnická fakulta Masarykovy univerzity společně s veřejným ochráncem práv.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra správní vědy a správního práva

a veřejný ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na 7. letní mezinárodní konferenci

Kolegiální orgány ve veřejné správě

Telč (Univerzitní centrum Masarykovy univerzity)

24. – 25. června 2013

S potěšením si Vás dovolujeme pozvat na další, v pořadí již 7. ročník mezinárodní konference věnující se otázkám správního práva a veřejné správy, kterou pořádá Právnická fakulta Masarykovy univerzity společně s Veřejným ochráncem práv. Konference se uskuteční ve dnech 24. – 25. června 2013, tentokrát v budově Univerzitního centra v Telči pod názvem

„Kolegiální orgány ve veřejné správě“.

Smyslem těchto letních konferencí je především výměna názorů, definování správné správní praxe a společné přemítání nad vybranými tématy, která se jeví jako zásadní či obzvlášť palčivá, ať již de lege lata či de lege ferenda. Mezi sebou mají možnost diskutovat představitelé české i zahraniční právní vědy, ústavní a správní justice a veřejnosprávní praxe. V letošním roce bychom se – společně s Vámi a Vašimi kolegy – rádi věnovali zejména následujícím otázkám:

  • Teoretický, historický, mezinárodní a ústavní rámec problematiky činností kolegiálních orgánů.
  • Rozhodování kolegiálních orgánů.
  • Transparentnost činnosti kolegiálních orgánů a odpovědnost kolegiálních orgánů za jejich činnost.
  • Otázky související s jinými činnostmi kolegiálních orgánů.

Dodáváme, že – obdobně jako v předchozích letech – jedním z výstupů našeho letního setkání bude i oficiální, postkonferenční sborník, v němž rádi uvítáme Vaše příspěvky.        

Budeme velmi rádi, pokud i Vy letos rozšíříte řady účastníků této akce.

Přihlášku včetně dalších organizačních podrobností naleznete na internetových stránkách Právnické fakulty: https://www.law.muni.cz/dokumenty/23153 

Organizační informace a pokyny

1. K účasti na letní mezinárodní konferenci je třeba se individuálně (závazně) přihlásit, a to nejpozději do 14. června 2013. Elektronickou přihlášku naleznete na www stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity: www.law.muni.cz , respektive přímo na www stránkách konference https://www.law.muni.cz/dokumenty/23153 . Toto pozvání spojené s předběžným programem platí i pro další odborníky – Vaše kolegy.

2. Pokud budete chtít vystoupit nejen v rámci diskuse, ale též s vlastním stručným koreferátem, uveďte prosím v přihlášce jeho název a nejpozději do 14. června 2013 zašlete též jeho text (nebo alespoň jeho teze v rozsahu nejméně dvou stran). Výběr koreferujících si však s ohledem na předpokládaný (nemalý) počet účastníků vyhrazují spolupořadatelé.

3. Počátkem června 2013 bude zpracována a na www stránkách letní mezinárodní konference (https://www.law.muni.cz/dokumenty/23153 ) publikována podrobná finální verze programu zahrnující i údaje o úpravě příspěvků určených k publikaci v recenzovaném sborníku, jež bude z této akce vydán i letos v knižní podobě.

4. Konferenční poplatek (jenž zahrnuje administrativní a organizační náklady akce, náklady na sestavení a tisk sborníku, jakož i ubytování z pondělí 24. na úterý 25. června 2013 v prostorách Univerzitního centra v Telči a stravování účastníků po celou dobu konání konference) činí 2.400,- Kč (včetně DPH). V této souvislosti Vás prosíme: údaje na elektronické přihlášce vyplňujte prosím pečlivě – jsou nutné především pro fakturaci a účetnictví.

5. Nad rámec shora uvedeného lze na zvláštní vyžádání zajistit (především pro zahraniční účastníky konference) v prostorách Univerzitního centra v Telči též ubytování z neděle 23. na pondělí 24. června 2013, a to v ceně 450,- Kč/osoba/noc (včetně DPH).

6. Platba poplatku bude realizována na základě faktury vystavené po přijetí Vaší přihlášky převodem na účet Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

7. V případě neúčasti přihlášeného na konferenci či neotištění příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) se poplatek nevrací.

8. Jakékoliv bližší organizační informace Vám ráda poskytne: JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D., organizační koordinátorka akce (e-mail: Veronika.Kudrova@law.muni.cz, tel: 549 49 6673)

Programový a organizační výbor konference

Vedení Výboru:

  • Mgr. Petra Zdražilová (Kancelář veřejného ochránce práv) odborný garant,
  • JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity) odborný garant,

Organizační koordinátor konference: JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

Členové Výboru:

  • Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity),
  • JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity)

 Sborník z konference (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

Sborník z konference

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv