Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > VĚDECKÝ SEMINÁŘ: Migrace v souvislostech střední a jihovýchodní Evropy

VĚDECKÝ SEMINÁŘ: Migrace v souvislostech střední a jihovýchodní Evropy

20. 09. 2018 – 21. 09. 2018

Pozvánka v PDF ke stažení

Program vědeckého semináře:  PROGRAM (644.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

20. září 2018

BLOK 1 - VIDEOZÁZNAM

Úvodní slovo

JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D., vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Výzvy Rady Evropy

Mgr. Tomáš Boček, zvláštní představitel generálního tajemníka Rady Evropy pro migraci a uprchlíky

Dočasnost jako možné řešení uprchlické krize? Turecká zkušenost s dočasnou ochranou

Mgr. Eliška Flídrová, PF UK, advokacie

Dopady uprchlické krize v Turecku na vztahy s Evropskou unií: Turecko jako třetí bezpečná země v kontextu politického ujednání mezi EU a Tureckem

JUDr. Věra Honusková, Ph.D., PF UK

Prima facie určování statusu uprchlíka jako možné řešení větší uprchlické krize v zemích EU?

Mgr. Kateřina Radová, PF UK

Diskuse

BLOK 2 - VIDEOZÁZNAM

Aktuální problémy v azylovém právu EU

JUDr. Nataša Chmelíčková, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky

Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl – krok vpřed ve sbližování posuzování žádostí o mezinárodní ochranu?

Mgr. Markéta Křižáková, PF UK

Omezení sociální podpory jako součást azylové politiky EU a členských států

Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D., PF UK

Diskuse

BLOK 3 - VIDEOZÁZNAM

Specifika správního řízení s osobami se zdravotním postižením podle zákona o pobytu cizinců a podle zákona o azylu

Mgr. Hana Lupačová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv

Aplikace zákona o pobytu cizinců – aktuální poznatky z praxe veřejné ochránkyně práv

Mgr. Barbora Zavřelová, Kancelář veřejného ochránce práv

Zastavení soudního řízení z důvodu ukončení zajištění cizince nebo žadatele o mezinárodní ochranu

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M., Nejvyšší správní soud

Diskuse

BLOK 4 - VIDEOZÁZNAM

Zranitelnost dítěte v soudním diskurzu

Mgr. Jaroslav Větrovský, Ph.D., Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Zraniteľní žiadatelia v konaní o udelenie medzinárodnej ochrany

Mgr. Barbora Meššová, Liga za ľudské práva, Slovensko

Dítě v urpchlické situaci a jeho vzdělání

Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., Panevropská vysoká škola, fakulta práva

Diskuse, závěr 1. dne

21. září 2018

BLOK 1 - VIDEOZÁZNAM

Procedural guarantees within European visa régime – discretion v. fundamental rights

Dr. Barbara Kowalczyk, Department of Law, Administration and Economics University of Wroclaw

Dr. Łukasz Prus, Department of Law, Administration and Economics University of Wroclaw

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-182/15 Petruhhin a místní působnost trestního zákoníku

JUDr. David Kryska, Ph.D., PF UK, Krajský soud v Praze

Řízení o odepření vstupu na letišti z pohledu unijních a mezinárodních závazků

Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv, PF MU

Diskuse

BLOK 2 - VIDEOZÁZNAM

Integration of refugees in the non-immigrang countries along the Balkan route of migration

Teo Giljević, Ph.D., Assistant Professor, Department for Administrative Science, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia

Goranka Lalić Novak, Ph.D., Assistant Professor, Department for Administrative Science, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia

Hearing of a foreigner in the procedure on granting international protection in order to clarify the facts relevant to the resolution of a case – Polish and European experience

Dr. Marcin Princ, Faculty od Law and Administration, Adama Mickiewicz University in Poznaň

Schengenský prostor – je neexistence vnitřních hranic udržitelná?

Mgr. Věra Pazderová, Nejvyšší správní soud

Specifika dobrovolných návratů v českém kontextu

Mgr. Anna Láníčková, Kancelář veřejného ochránce práv, PF MU

Závěrečné slovo, shrnutí, poděkování
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv