Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Aktuální problémy vězeňství

Aktuální problémy vězeňství

08. 11. 2012

Pozvánka v PDF ke stažení

Konference odborníků a institucí udávajících směr vývoje vězeňství, těch, kdo tyto kroky realizují v praxi, orgánů dohlížejích na dodržování zákonnosti a respektování práv osob vazebně stíhaných nebo odsouzených a orgánů, jejichž práce spočívá zejména v pomoci osobám, které věznice opouštějí.

Příspěvky z konference:

Veřejný ochránce práv

si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Aktuální problémy vězeňství,

která se koná dne 8. listopadu 2012 v konferenčním sále Otakara Motejla Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Cílem konference je sdílení zkušeností a poznatků mezi odborníky a institucemi udávajícími směr vývoje vězeňství, těmi, kdo tyto kroky realizují v praxi, jakož i orgány, které dohlížejí na dodržování zákonnosti a respektování práv osob vazebně stíhaných nebo odsouzených a orgány, jejichž práce spočívá zejména v pomoci osobám, které věznice opouštějí.

Kromě ochrany občanů před nezákonným či jinak nesprávným postupem správních úřadů je jedním z mých poslání rovněž prevence špatného zacházení v místech, kde jsou osoby omezeny na svobodě. Důležitým prvkem prevence špatného zacházení je osvěta, dialog a sdílení zkušeností.

Pozvání k účasti byla zaslána Vězeňské službě České republiky, Ministerstvu spravedlnosti, poslancům a senátorům příslušných výborů, Probační a mediační službě České republiky, vybraným státním zastupitelstvím a soudům, sociálním kurátorům, nevládním organizacím, univerzitám.

Příspěvky – prezentace

RÁMCOVÝ  PROGRAM   KONFERENCE

9:00 – 9:45      Registrace účastníků

9:45 –  10:15    Úvodní slovo:   

JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv

JUDr. Daniel Volák, 1. náměstek ministra spravedlnosti

brig.gen. PhDr. Jiří Tregler, generální ředitel Vězeňské služby ČR

JUDr. Stanislav Mečl, náměstek nejvyššího státního zástupce

I. blok    RIZIKO ŠPATNÉHO ZACHÁZENÍ S VĚZNĚNÝMI OSOBAMI

10:15 – 10:30   Mgr. Petra Zdražilová, Kancelář veřejného ochránce práv: "Činnost veřejného ochránce práv v oblasti vězeňství"

10:30 – 10:45    plk. PhDr. Martin Kocanda, Vězeňská služba ČR: "Obecný úvod k činnosti Vězeňské služby"

10:45 – 11:10    Mgr. Milan Svoboda, Kancelář veřejného ochránce práv: "Rizika špatného zacházení z pohledu ochránce"

11:10 – 11:30    plk. PhDr. Pavel Horák, Vězeňská služba ČR: "Aktuální problémy po linii výkonu vazby a výkonu trestu"

11:30 – 12:00    Mgr. Petr Konůpka, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP: "Práva osob zbavených svobody v judikatuře ESLP"

12:00 – 12:30    D i s k u z e

12:30 – 13:00  Přestávka na oběd

II. blok    ROZHODOVÁNÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR

13:30 – 13:50   Mgr. Milan Svoboda, Kancelář veřejného ochránce práv: "Rozhodování a jiné akty Vězeňské služby ČR – možnosti obrany"

13:50 – 14:10   JUDr. Lubomír Šimek, Vězeňská služba ČR: "Postavení Vězeňské služby ČR a veřejná správa"

14:10 – 14:30   JUDr. Faisal Husseini, Právnická fakulta MU Brno: "Ochrana proti aktům Vězeňské služby ČR – aplikace správního řádu a soudního řádu správního"

14:30 – 14:50   JUDr. Josef Baxa, Nejvyšší správní soud: "Judikatura k otázce vězeňství"

14:50 – 15:00   D i s k u z e

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

Tiskový brífink

III. blok    SOCIÁLNÍ PRÁCE

15:30 – 15:50   Mgr. Ivana Hnidková, Vězeňská služba ČR: "Sociální práce ve věznicích"

15:50 – 16:10   Mgr. Jiří Sejbal, Sociální kurátoři: "Veřejná správa a osoby propuštěné z vězení"

16:10 – 16:30   PhDr. Andrea Matoušková, Probační a mediační služba: "Činnost PMS v oblasti přípravy a výkonu podmíněného propuštění"

16:30 – 17:00    D i s k u z e   a ukončení konference

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv