Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Vybrané problémy znalecké agendy

Vybrané problémy znalecké agendy

13. 12. 2016

Pozvánka v PDF ke stažení

Kulatý stůl je určen pro pracovníky oddělení znalců a tlumočníků krajských soudů se zaměřením na vývoj právní úpravy znalecké agendy, otázky aplikační praxe a kasuistiku při výkonu státní správy znalecké činnosti.

Zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislav Křeček

a

ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

si Vás dovolují pozvat na kulatý stůl

Vybrané problémy znalecké agendy 

který se koná

dne 13. prosince 2016 v Malém sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Kulatý stůl je určen pro pracovníky oddělení znalců a tlumočníků krajských soudů se zaměřením na vývoj právní úpravy znalecké agendy, otázky aplikační praxe a kasuistiku při výkonu státní správy znalecké činnosti.

Cílem kulatého stolu je sdílení poznatků v oblasti tzv. znalecké agendy a sjednocení praxe v této oblasti.

Odborným garantem a kontaktní osobou kulatého stolu je JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D., tel. č. 542 542 326, e-mail miroslav.frydek@ochrance.cz.

Účast na kulatém stole je bezplatná.

Svou účast prosím potvrďte nejpozději do  20. listopadu 2016 na e-mailovou adresu miroslav.frydek@ochrance.cz.

PROGRAM

 Program kulatého stolu (640.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

09:30 – 10:00 Registrace účastníků 

10:00 – 11:20 Quo vadis znalectví (moderátor Petra Janoušková)

  • úvodní slovo Stanislava Křečka a Radka Visingera
  • poznatky z podnětů adresovaných ochránci – Miroslav Frýdek, oddělení justice, migrace a financí, Kancelář veřejného ochránce práv
  • poznatky ze správních řízení ve věcech znalců z pohledu Ministerstva spravedlnosti – Radek Visinger, ředitel odboru justičního dohledu, Ministerstvo spravedlnosti, Iva Zakarová, vedoucí oddělení soudních znalců a právnických profesí, Ministerstvo spravedlnosti
  • quo vadis znalectví? – aktuální legislativní stav návrhu zákona o soudních znalcích, znaleckých kancelářích znaleckých ústavech – Kateřina Maršálková, vedoucí oddělení profesní legislativy, Ministerstvo spravedlnosti

diskuse

11:20 – 12:10 Přestávka na oběd 

12.10 – 13:40 Aplikace kontrolního řádu při výkonu státní správy znalecké činnosti (moderátor Miroslav Frýdek)

  • kontrolní řád a státní správa znalecké činnosti – Radek Visinger, ředitel odboru justičního dohledu, Ministerstvo spravedlnosti; Hana Hošková, oddělení personálních záležitostí justice, Ministerstvo spravedlnosti.
  • poznatky ochránce z aplikační praxe kontrolního řádu – Veronika Gabrišová, vedoucí oddělení veřejného pořádku a místní správy, Kancelář veřejného ochránce práv

diskuse 

13:40 – 14:00 Přestávka na kávu 

14.00 – 16:00 Kasuistika ve věcech znalců – workshop (moderátor Petra Janoušková)

  • kasuistika a diskuse nad případy ve znalecké agendě – Radek Visinger, ředitel odboru justičního dohledu, Ministerstvo spravedlnosti; Iva Zakarová, vedoucí oddělení soudních znalců a právnických profesí, Ministerstvo spravedlnosti; Miroslav Frýdek, oddělení justice, migrace a financí, Kancelář veřejného ochránce práv

 diskuse

16:00 – 16:20 Přestávka na kávu 

16:20 – 17:00 Diskuse a závěrečné shrnutí (moderátor Miroslav Frýdek)

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv