Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Stavební řád

28. 01. 2009

Pozvánka v PDF ke stažení

Účelem pracovní konference je diskutovat nad úskalími při výkonu státní správy na úseku stavebního řádu.

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Stavební řád

která se koná dne 28. ledna 2009 od 9:30 h ve velkém konferenčním sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Účelem pracovní konference je diskutovat nad úskalími při výkonu státní správy na úseku stavebního řádu.

Podněty z oblasti stavebnictví jsou jedny z nejpočetnějších, které veřejný ochránce práv od počátku svého působení dostává, přičemž v nich lze vysledovat přetrvávající a opakující se problémy. Konference tak chce nabídnout prostor pro odbornou debatu nad vybranými otázkami stavebního práva.

Výkon státní správy na úseku stavebního řádu byl navíc dominantně ovlivněn novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2007, proto jedním z cílů konference bude i zhodnocení této úpravy a inspirace pro možné úpravy nového stavebního zákona, které, jak je ochránci známo, se připravují.

Současně má konference umožnit i dialog s dotčenými orgány, které v podobě závazných stanovisek významnou měrou ovlivňují rozhodování stavebních úřadů.

Konference se zúčastní zástupci obcí a měst, krajů a ústředních orgánů státní správy.

PROGRAM KONFERENCE

28. ledna 2008

8:45 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 9:45

Zahájení – úvodní slovo: JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv

9:45 – 10:00

Novela stavebního zákona

Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., I. náměstek ministra pro místní rozvoj

10:00 – 10:15

Veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí stavebního úřadu

Mgr. Michal Knecht, Městský úřad Tišnov

10:15 – 10:30

Opomenutý účastník řízení a jeho opravné prostředky

Mgr. Karel Černín, Kancelář veřejného ochránce práv

10:30 – 11:00 Diskuse

11:00 – 11:20 Přestávka na kávu

11:20 – 11:35

Formulace podmínek ve stavebním povolení – podmínky vyplývající z majetkoprávních vztahů a jejich závaznost

Mgr. Eva Hamplová, Kancelář veřejného ochránce práv

11:35 – 11:50

Vydávání závazných stanovisek a podmínky stanovené dotčenými orgány

JUDr. Marcela Válková, Krajský úřad Libereckého kraje

11:50 – 12:10

Přezkum závazných stanovisek v rámci odvolacího řízení

Ing. Pavlína Sniegoňová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

12:10 – 12:30 Diskuse

12:30 – 13:30 Oběd formou rautu

13:30 – 13:45

Opakované rozhodování o odstranění stavby – res administrata

JUDr. Jana Plotová, Kancelář veřejného ochránce práv

13:45 – 14:00

„Rekonstrukce“ stavby – stavební úpravy nebo nová stavba

Ing. Oldřiška Soppeová, Krajský úřad Jihomoravského kraje

14:00 – 14:15 Diskuse

14:15 – 14:35 Přestávka na kávu

14:35 – 14:50

Způsob výkonu rozhodnutí stavebním úřadem a jejich finanční zajištění

JUDr. Marek Hanák, Kancelář veřejného ochránce práv

14:50 – 15:15

Diskuse na téma: Problémy nové právní úpravy, možnost či nutnost novelizace

15:15 Ukončení konference

 Sborník z konference (887.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv