Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí

Archiv vzdělávacích akcí

17. 04.
2013

Ochrana ohrožených dětí a jejich rodin

Seminář, jehož cílem je diskutovat o zjištěních a závěrech ochránce ze systematických návštěv zařízení pro děti.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
12. 03.
2013

Evidence pobytu českých občanů

Veřejný ochránce práv pořádá kulatý stůl k problematice evidence pobytu s ohledem na svobodu pobytu a potřeby veřejné správy a rovněž s přihlédnutím k potřebám a zájmům vlastníků objektů. Odborné setkání je určeno zejména zástupcům ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Českého statistického úřadu a Svazu měst a obcí.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
20. 02.
2013

Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv

Panelová diskuze a workshop, jejichž cílem je zhodnotit uplatňování antidiskriminačního zákona v českém prostředí, pojmenovat faktické, institucionální a zákonné bariéry a navrhnout způsoby řešení problémů v oblasti rovného zacházení.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
08. 11.
2012

Aktuální problémy vězeňství

Konference odborníků a institucí udávajících směr vývoje vězeňství, těch, kdo tyto kroky realizují v praxi, orgánů dohlížejích na dodržování zákonnosti a respektování práv osob vazebně stíhaných nebo odsouzených a orgánů, jejichž práce spočívá zejména v pomoci osobám, které věznice opouštějí.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
20. 09.
2012

Rovný přístup dětí ke vzdělání

Panelolvá diskuze navazuje na výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol. Umožní odborníkům, aby v diskuzi hledali odpovědi na otázku, co může stát a samospráva udělat pro změnu stávající situace.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
03. 05.
2012

Sociální reforma v praxi

Pracovní konference s výměnou zkušeností plynoucích z praktických důsledků nové právní úpravy nepojistných sociálních dávek a aktivní politiky zaměstnanosti.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
05. 04.
2012

Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Cílem semináře je seznámit se s výsledky systematických návštěv zařízení pro děti, hovořit o podmínkách, v nichž děti žijí, a také o právech dětí a právu na rodinný život.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
13. 12.
2011

Konference v Senátu o působení ochránce ve vztahu k lidským právům a svobodám

Společná konference veřejného ochránce práv a Senátu Parlamentu ČR na téma "Působení ombudsmana k ochraně základních práv a svobod"

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
23. 06.
2011

Konference Nečinnost ve veřejné správě (Kroměříž)

6. letní mezinárodní konference pořádaná společně Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a veřejným ochráncem v Kroměříži se zaměřuje na nečinnost, jako nejčastější pochybení v praxi úřadů.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
02. 11.
2010

Konference Role veřejného ochránce práv v politickém systému ČR

Konference pořádaná společně veřejným ochráncem práv a Katedrou politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomoci za účasti předních právníků, zástupců veřejných institucí, politiků, vysokoškolských pedagogů a publicistů.

 

Pozvánka v PDF ke stažení

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv