AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Monitorování

Zjišťujeme, které organizace splňují požadavky OSN na tzv. Disabled Persons‘ Organization

Veřejná ochránkyně práv, která od začátku roku 2018 plní také funkci nezávislého monitorovacího orgánu pro naplňování práv lidí se zdravotním postižením, oslovila minulý týden formou dotazníku organizace zabývající se právy osob se zdravotním postižením. Učinila tak v souladu s článkem 33 odst. 3 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Obecným komentářem Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením č. 7 k této úmluvě, aby navázala spolupráci s co nejširším okruhem organizací, které se právy lidí se zdravotním postižením zabývají.    

Jedním z cílů dotazníku je zjistit, které ze subjektů splňují požadavky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením na tzv. Disabled Persons‘ Organization (organizaci osob se zdravotním postižením, která respektuje principy Úmluvy, je vedena, řízena či spravována lidmi se zdravotním postižením a jejíž většina členů může být považována za lidi se zdravotním postižením). Prostřednictvím dotazníku by ochránkyně také chtěla zjistit, zda mají tyto organizace zájem být informovány o činnosti monitorovacího orgánu a zda se chtějí do jeho činnosti aktivně zapojit (a to ať už splňují znaky Disabled Persons‘ Organization či nikoliv).

Vzhledem k tomu, že chce ochránkyně oslovit opravdu co nejširší okruh subjektů zabývající se právy lidí se zdravotním postižením, prosíme, pokud jako organizace do této kategorie spadáte a dosud jste ochránkyní nebyli osloveni, o vyplnění dotazníku, který naleznete pod následujícím odkazem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DotaznikDPOs2018

Pro žádost o heslo k přístupu do dotazníku se obraťte na na Mgr. Petru Hadwigerovou (hadwigerova@ochrance.cz, +420 542 542 399) či Mgr. Miriam Rozehnalovou (rozehnalova@ochrance.cz, +420 542 542 256)

Vytisknout

Zpět na aktuality