AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Monitorování

Veřejná ochránkyně práv ve spolupráci s Právnickou fakultou UK pořádala konferenci „Praktická implementace článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením“

Ve dnech 22. – 23. listopadu proběhla v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv konference, která mimo jiné ukázala, že soudy i nadále ve velkém omezují svéprávnost lidí se zdravotním postižením.

 V rámci konference vystoupili přední odborníci z řad soudců, akademiků, zástupců ministerstev, metodiků veřejného opatrovnictví krajů nebo pracovníků organizací, které se snaží využívat nové legislativní nástroje podpory a ochrany. Organizace SKOK do života představila, jak funguje profesionální podpůrce. Společnost Svěřenecké fondy a trusty pak na praktickém příkladu ukázala, jak můžou institut svěřeneckého fondu využít rodiče k zajištění člověka se zdravotním postižením do budoucna.  

Ústřední otázky konference souvisely s dalšími aspekty implementace článku 12 Úmluvy. Je nutno nadále omezovat svéprávnost nebo postačí mírnější opatření? Lze v praxi využívat opatrovníka bez omezení svéprávnosti? Mají veřejní opatrovníci dostatečnou podporu ze strany státu? 

Na konferenci byly taktéž prezentovány statistiky z rozhodovací praxe soudů. Ty ukázaly, že je stále mnohem více osob omezených ve svéprávnosti (39 419 případů v letech 2014 – 2017), než u kterých je využíváno tzv. méně omezující opatření (např. 1477 případů zastoupení členem domácnosti v letech 2014 – 2017).

Konference přinesla celou řadu dalších podnětů pro praxi, kdy bude z konference následně publikován sborník.

Vytisknout

Zpět na aktuality