AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Monitorování

Třetí zasedání poradního orgánu ombudsmanky

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se již potřetí sešel poradní orgán ombudsmanky pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením.

Po úvodním slovu veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, PhD. následovalo shrnutí činnosti odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením za uplynulé období.  V návaznosti na předchozí setkání byli členky a členové poradního orgánu podrobněji seznámeni s průběhem průzkumu k volbám lidí se zdravotním postižením. Průzkum proběhl krátce po říjnových komunálních volbách a byl zaměřený zejména na naplňování volebního práva osob žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se prozatím o předběžné výsledky, konečná zjištění ochránkyně budou zveřejněna posléze.

V další části zasedání proběhla živá diskuze týkající se komunikace a používání terminologie ve vztahu k lidem se zdravotním postižením, kdy se jednotlivé členky a členové poradního orgánu k této problematice vyjádřili a seznámili ombudsmanku s vlastními zkušenostmi z této oblasti. Veřejná ochránkyně práv se domnívá, že je potřeba nad tímto tématem otevřít veřejnou debatu, do které by se zapojila celá společnost. Téma je důležité mimo jiné proto, že jazyk utváří naši realitu a tím se velmi dotýká i postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti.

Třetí, nejdůležitější, částí zasedání byla debata a práce na tzv. Seznamu otázek (List of Issues). Přijetím Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením se Česká republika zavázala k pravidelnému podávání zpráv o tom, jak v praxi tuto Úmluvu naplňuje. Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, kterému je zpráva předkládána, zadává státům před jejím vypracováním Seznam otázek (List of Issues), který mají státy ve zprávě zodpovědět. Veřejná ochránkyně práv, jakožto monitorovací orgán, zasílá Výboru OSN k Seznamu otázek i své poznatky a připomínky z monitorování s předstihem tak, aby Výbor OSN mohl tyto poznatky do Seznamu otázek zapracovat a položit České republice konkrétní dotazy týkající se mezer v naplňování Úmluvy. Ombudsmanka tedy požádala i členky a členy poradního orgánu v této věci o spolupráci. Náplní třetí části zasedání bylo projednávání připomínek k jednotlivým článkům Úmluvy. Nejvíce podnětů se sešlo ke článkům týkajícím se přístupnosti (článek 9 Úmluvy), práce a zaměstnávání (článek 27 Úmluvy), zdraví (článek 25 Úmluvy), přiměřené životní úrovně a sociální ochrany (článek 28 Úmluvy) a nezávislého života (článek 19 Úmluvy).

Další zasedání poradního orgánu se uskuteční na konci měsíce února 2019.

Vytisknout

Zpět na aktuality