AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Transsexuálové: Požadavek na změnu manželského statutu při přeměně pohlaví není v rozporu s lidskými právy

Evropský soud pro lidská práva v případu Hämäläinen v. Finland rozhodl, že státy nemohou být nuceny k tomu, aby vyhověly požadavku na změnu rodného čísla a tím fakticky připustily existenci manželství mezi osobami stejného pohlaví, byť se jedná o případ, kdy se jeden z manželů rozhodne pro změnu pohlaví.

Heli Hämäläinen se narodila jako muž. V roce 2006 si změnila své křestní jméno na ženské, v září roku 2009 podstoupila chirurgický zákrok. Úřady přesto odmítly přizpůsobit změně pohlaví také její rodné číslo z důvodu trvajícího manželství. Finské právo je založeno na tradičním chápání manželství jakožto pouta mezi mužem a ženou.

Paní Hämäläinen tedy měla na výběr z několika možností. Buď zachovat svoje stávající mužské rodné číslo se všemi potížemi s tím spojenými, rozvést se nebo konsenzem obou manželů přeměnit manželství na registrované partnerství. Rozvod nepřicházel v úvahu, protože byl proti náboženskému smýšlení manželů. Manželé rovněž odmítli přeměnu manželství na registrované partnerství, protože se domnívali, že tento status neposkytne jejich společné dceři stejnou ochranu jako manželství.

Paní Hämäläinen se v rámci správního řízení obrátila na národní soudy, které zamítly žalobu proti odmítnutí registrace jejího nového rodného čísla. Stejně tak bylo zamítnuto i odvolání. Soudy argumentovaly, že účelem finského zákonodárství není prostřednictvím potvrzení změny rodného čísla transsexuála změnit fakt, že manželství může vzniknout pouze mezi mužem a ženou.

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ze dne 16. 7. 2014 konstatoval, že nedošlo k porušení práva na respektování rodinného a soukromého života (čl. 8), k porušení práva na uzavření manželství (čl. 12), jakožto ani k porušení zákazu diskriminace (čl. 14) ve spojení s čl. 8 a čl. 12. 

Existují pouze tři státy (Rakousko, Německo, Švýcarsko), které připouštějí zachování manželství v případě přeměny pohlaví. Další státy, které tuto problematiku upravují ve svých právních předpisech, stanovují jako předpoklad k úspěšné přeměně pohlaví také ukončení manželství. Ukončením manželství může být i přeměna manželství na registrované partnerství, což Evropský soud pro lidská práva nepovažuje za nepřiměřené, a to i vzhledem k tomu, že registrované partnerství poskytuje párům stejného pohlaví téměř identickou právní ochranu jako manželství. Navíc by taková změna neměla žádný vliv na rodinný život. Rodičovství obou manželů (resp. partnerů) a jejich rodičovská odpovědnost k dceři by zůstaly v původním rozsahu.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva najdete zde .

Vytisknout

Zpět na aktuality