Veřejný ochránce práv - Tiskové zprávy 2020
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2020

Tiskové zprávy 2020

13. května 2020

Zákaz zvyšování nájemného

Ombudsman zaznamenal první podněty a dotazy od lidí, kterým se pronajímatelé pokouší navýšit nájemné v rozporu s cenovým moratoriem nájemného z bytů. Cenové moratorium bylo zavedeno nařízením vlády č. 202/2020 Sb. s účinností od...

13. května 2020

Děti s postižením mají právo chodit do školy

Od 25. května (pro žáky 9. tříd již od 11. května) má být umožněn opětovný návrat dětí do základních škol. Rodiče si mohou vybrat, zda jejich děti budou v tomto školním roce školu navštěvovat. Ministerstvo školství však v...

12. května 2020

Jako Hlava XXII: svědek je zbytečný, slovo policisty má větší váhu

Ombudsman se zastal řidiče, kterého úřady uznaly vinným z dopravního přestupku držení telefonu během řízení vozidla pouze na základě svědectví hlídkujících policistů. Úřady nezjistily skutkový stav, o němž nejsou důvodné...

12. května 2020

Zmeškání lhůty pro nahlížení do spisu lze napravit po skončení nouzového stavu

Pokud někdo v důsledku nařízených omezujících opatření nemůže ve stanovené lhůtě nahlédnout do spisu, má možnost své právo uplatnit po ukončení nouzového stavu. Nepřijde tím o možnost získat informace o aktuálním stavu správního...

7. května 2020

Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní...

6. května 2020

Ani v současné situaci nemůže nemocnice přítomnost rodičů u dítěte zcela vyloučit

Dítě má při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost rodiče a nemocnice to musí umožnit, pokud to není v rozporu s právními předpisy a vnitřním řádem a pokud to nenarušuje poskytování zdravotních služeb. I...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv