Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Zpráva ombudsmanky pro Poslaneckou sněmovnu: činnost ve 2. čtvrtletí

Zpráva ombudsmanky pro Poslaneckou sněmovnu: činnost ve 2. čtvrtletí

28. srpna 2019

Ombudsmanka shrnula v pravidelné zprávě pro poslance to nejpodstatnější ze své činnosti ve 2. čtvrtletí. Obrátilo se na ni o pomoc 2013 lidí, nejčastěji s problémy v oblasti sociálního zabezpečení a stavebnictví, v 51 případech lidé namítali diskriminaci. V šesti šetřených případech úřady dostatečně nenapravily svá pochybení a nápravy se nepodařilo dosáhnout ani vyrozuměním nadřízeného úřadu či vlády, nebo zveřejněním. K prevenci špatného zacházení proběhly systematické návštěvy 10 zařízení, v nichž jsou lidé omezeni na svobodě. Ombudsmanka také zahájila výzkumy zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru a dostupnosti azylového bydlení a nocleháren pro lidi s postižením.

Státní správa

Témata, kterým se ombudsmanka věnovala ve 2. čtvrtletí roku 2019 při ochraně lidí před nezákonným a nesprávným jednáním nebo nečinností úřadů, dobře ilustrují případy zařazené do zprávy pro poslance, např.:

 • Generální finanční ředitelství aktualizovalo po šetření ombudsmanky metodický pokyn k postupu při vydávání zajišťovacích příkazů. Novým metodickým pokynem také zajistí výplatu úroku z neoprávněného jednání správce daně pro případ zrušení nezákonného zajišťovacího příkazu.
 • Okresní soud v Břeclavi po zásahu ombudsmanky začal v rozvrhu práce uvádět přesná pravidla pro přidělování věci jednotlivým soudním oddělením soudu. Způsob přidělování věcí je tak dostatečně transparentní, určitý, kontrolovatelný a srozumitelný.
 • Generální ředitel Vězeňské služby přislíbil přijmout potřebný vnitřní předpis a úzce spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Důvodem byl případ ženy ve vazbě, které se narodilo dítě. Zatímco žena byla z porodnice ještě v den porodu přemístěna zpět do vazební věznice, její novorozené dítě zůstalo v nemocnici.
 • Na základě šetření ombudsmanky zrušilo MPSV rozhodnutí úřadu práce o povinnosti zaplatit přeplatek příspěvku na živobytí. Úřad práce totiž chybně posuzoval účinky rozhodnutí o vyřazení druha stěžovatelky z evidence úřadu práce. Ve skutečnosti přeplatek nevznikl a úřad práce proto stěžovatelce (byla příjemcem i plátcem dávky) zaplacenou částku vrátil.

Dohled nad omezováním osobní svobody

Pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv provedli návštěvy 10 zařízení. Na sérii návštěv zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy navázaly návštěvy 3 dětských domovů a dvou výchovných ústavů. Pokračovala i série návštěv zaměřených na zacházení s obviněnými v průběhu výkonu vazby. Dvě návštěvy psychiatrických zařízení se zaměřily na zacházení s pacienty. Návštěvy policejních cel zkoumaly rovněž podmínky výkonu zajištění a zadržení.

Ombudsmanka vydala zprávu z návštěv zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Upozornila zejména na to, že zařízení mají sloužit jako krizová, poskytující péči po nezbytnou dobu, ale ve skutečnosti tento smysl nenaplňují a děti v nich žijí déle, než předpokládá zákon. Nedostatečně také pracují s rodinami dětí, čímž snižují jejich šanci vrátit se domů.

Ochrana před diskriminací

Námitka diskriminace se objevila v 51 podnětech, z toho ve 33 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem.

Ombudsmanka vydala doporučení k povinnému předškolnímu vzdělávání zaměřené na zajištění účasti všech pětiletých dětí, zejména těch ze znevýhodněného prostředí, jimž předškolní vzdělávání nejvíce pomáhá. Ve školním roce 2017/2018 se totiž do povinného předškolního vzdělávání nezapojilo asi 3 400 pětiletých dětí.

Ve spolupráci s nevládní organizací provedla ombudsmanka dotazníkové šetření mezi lesbami, gayi, bisexuály a trans lidmi v ČR. Ukázalo se, že více než třetina LGBT+ lidí se během posledních pěti let cítila být diskriminována. To je třikrát víc, než je tomu v běžné populaci. LGBT+ lidé považují za nejdůležitější zlepšit podmínky rodinného života. Největší podporu má zpřístupnění manželství párům stejného pohlaví.

Práva lidí se zdravotním postižením

Ombudsmanka zahájila dva výzkumy zaměřené na práva lidí s postižením:

 • Zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru – výzkum zjišťuje, jak jsou zaměstnavatelé schopni a ochotni přizpůsobit pracovní místo a náplň práce zaměstnancům s postižením, jak jsou tato pracoviště přístupná, zda zaměstnavatelé plní povinný podíl zaměstnávání lidí s postižením nebo preferují náhradní plnění.
 • Dostupnost sociální služby azylové bydlení a noclehárny pro lidi s postižením – v rámci mapování dostupnosti různých forem bydlení pro lidi se výzkum tentokrát zaměřuje na azylové bydlení a noclehárny s cílem zjistit, za jakých podmínek jsou lidem s postižením dostupné.

Ombudsmanka rovněž zahájila sérii návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zajímá se například o to, jak zařízení zajišťují specializovanou zdravotní preventivní péči, jak probíhá vzdělávání klientů, jak je naplňováno právo klientů na nezávislý způsob života nebo jak zařízení řeší právo na soukromý a rodinný život.

6x se nepodařilo dosáhnout nápravy

Ombudsmanka ve své zprávě poslance informuje také o případech, v nichž se nepodařilo dosáhnout nápravy zjištěných pochybení. Ve 2. čtvrtletí šlo o 6 případů. Tři z nich se týkají činnosti stavebních úřadů:

 • Nezákonná správní praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
 • Průtahy v odvolacích řízeních v silniční agendě na Krajském úřadu Středočeského kraje.
 • Nečinnost stavebního úřadu, který řádně neposoudil, zda je provozovaná sportovní střelnice povolená.
 • Nečinnost stavebního úřadu, který přihlížel rozsáhlým zemním pracím a nepovolenému kácení dřevin kvůli vybudování sportovní střelnice.
 • Stavební úřad nevymáhal splnění svých rozhodnutí, i když věděl o riziku poškození historicky cenných staveb.
 • Věznice nepovažuje za blízké osoby pro povolování návštěv spoluvězně, kteří 12 let sdíleli jednu celu.

Celou zprávu pro Poslaneckou sněmovnu najdete zde.

Zprávu o případech, v nichž nebylo dosaženo nápravy, najdete zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv