Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Úsilí ombudsmanky řešit problém havarijních staveb završeno – ministerstvo vytvořilo program financování

Úsilí ombudsmanky řešit problém havarijních staveb završeno – ministerstvo vytvořilo program financování

21. března 2019

Několikaleté úsilí o řešení problému odstraňování chátrajících staveb ohrožujících životy a zdraví lidí snad spěje ke zdárnému konci. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo ombudsmance, zpracovalo program nazvaný „Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů“ a vydalo pravidla pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na krytí nákladů na výkon rozhodnutí stavebních úřadů.

Na skutečnost, že stavební úřady neprovádějí výkon rozhodnutí ve veřejném zájmu, když jde například o rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby nebo provedení zabezpečovacích prací, upozorňoval už první ombudsman Otakar Motejl v roce 2004. Jeden z nejpalčivějších problémů v oblasti stavebního řádu se až dosud nedařilo vyřešit.

V roce 2014 shromáždila ombudsmanka Anna Šabatová v součinnosti s krajskými úřady informace potvrzující, že nedostatek finančních prostředků je stěžejním důvodem, proč stavební úřady nepřistupují k výkonu svých rozhodnutí, kterými ve veřejném zájmu uložily odstranění havarijního stavu staveb. Praxe ukázala, že neřešení takového stavu může mít fatální důsledky nejen pro osoby, které v nebezpečných stavbách žijí, ale i pro okolí. V médiích se objevilo více případů, například když stropní konstrukce zchátralého domu smrtelně zranila chlapce, nebo padající fasáda zranila chodce.

Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně slibovalo zpracovat program obsahující pravidla pro poskytování finančních prostředků ke krytí nákladů na zajištění výkonu rozhodnutí stavebních úřadů, ale ve skutečnosti bylo nečinné. Nepomohl ani fakt, že mezi dotčenými subjekty, např. Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra, Svazem měst a obcí ČR i Asociací krajů ČR panovala shoda na nutnosti problém řešit, ideálně formou vyhlášení dotačního programu.

Ombudsmanka v letech 2017 – 2018 opakovaně jednala s ministryní pro místní rozvoj, obracela se na vládu a apelovala na zajištění nápravy. Vláda se návrhy ombudsmanky opakovaně zabývala a dvakrát usneseními zavázala Ministerstvo pro místní rozvoj, aby připravilo program, jehož prostřednictvím budou výkony rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu financovány.

Až v únoru letošního roku ministerstvo zpracovalo program nazvaný „Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů“. Program je zacílen na nápravu nejzávažnějších případů vadných staveb, které řeší stavební úřady ve veřejném zájmu. Konkrétně, bude možné finanční prostředky čerpat na krytí nákladů na zajištění výkonů rozhodnutí obecných stavebních úřadů o nařízení neodkladného odstranění stavby, rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích prací na stavbě a na rozhodnutí o nařízení vyklizení stavby. O čerpání finančních prostředků mohou požádat obce příslušný krajský úřad. Podrobnosti čerpání prostředků stanoví daný program, který je Ministerstvem pro místní rozvoj evidován pod č. 117D07.

Výzva pro předkládání žádostí je zde: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-vykonu-rozhodnuti-stavebnich-uradu

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv