Veřejný ochránce práv - Naprosté selhání Královéhradeckého krajského úřadu ve sporu o cestu
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Naprosté selhání Královéhradeckého krajského úřadu ve sporu o cestu

Naprosté selhání Královéhradeckého krajského úřadu ve sporu o cestu

24. října 2019

Krajský úřad Královéhradeckého kraje selhává v pozici nadřízeného správního orgánu. Ve sporu o cestu přesouvá rozhodování z úřadu na úřad a podílí se tak na průtazích. Volí postup, který vyhovuje pouze jeho vlastním zájmům a z účastníků řízení dělá nedobrovolné rukojmí čekající pět let na rozhodnutí. Krajský úřad odmítá jakékoli pochybení i provedení nápravy. Zástupce ombudsmanky se proto rozhodl vyrozumět o případu Ministerstvo dopravy jako nadřízený úřad a věc také zveřejnit.

Řízení o určení, zda je sporná cesta veřejně přístupnou účelovou komunikací, běží už 5 let a stěžovatelé, kteří cestu užívali, stále nemají zajištěn přístup ke svým nemovitostem. Krajský úřad Královéhradeckého kraje totiž řízení dvakrát předal k rozhodnutí jinému úřadu poté, co vždy opakovaně zrušil rozhodnutí příslušného úřadu a po stížnostech na průtahy. Nyní ve věci rozhoduje už třetí úřad, kterému věc krajský úřad delegoval.

Zástupce ombudsmanky vytkl krajskému úřadu, že nerespektoval zásadu rychlosti řízení, která je základní povinností správních orgánů. Dvakrát delegoval věc k rozhodnutí na jiný úřad a řešení věci tím jen oddaloval, místo aby sám záležitost převzal a pravomocně rozhodl, což zcela jednoznačně upřednostňují správní soudy. Předposlední rozhodnutí navíc podle zástupce ombudsmanky nebylo třeba rušit a předávat věc opět jinému úřadu, protože stačilo, aby krajský úřad v rámci svých pravomocí rozhodnutí změnil.

Majitelé rekreačních chat v roce 2014 požádali o určení, jestli přístupová cesta k jejich nemovitostem je veřejnou účelovou komunikací. Vlastníci jednoho z pozemků s cestou jim totiž znemožnili přístup. Nejprve Městský úřad Špindlerův Mlýn dospěl k závěru, že cesta splňuje znaky popsané judikaturou správních soudů, a rozhodl, že jde o veřejnou účelovou komunikaci. Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. I druhé, stejné, rozhodnutí krajský úřad zrušil a vrátil, aby po stížnostech na průtahy záležitost Špindlerovu Mlýnu odebral a předal k rozhodnutí Městskému úřadu Vrchlabí. Ten rozhodl, že nejde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, protože není veřejný zájem na jejím obecném užívání. Kvůli nedostatečnému odůvodnění krajský úřad i toto rozhodnutí zrušil a vrátil. Z obdobných důvodů zrušil i následující rozhodnutí a po opakovaných stížnostech na průtahy odebral věc i Vrchlabí a předal ji k rozhodnutí v pořadí již třetímu úřadu – Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, který poprvé rozhodl až po deseti měsících od předání věci.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje pochybení odmítá. K možnosti převzít věc od silničního správního úřadu a rozhodnout místo něj jako správní orgán prvního stupně, ředitelka krajského úřadu Ivana Křečková uvedla, že by si pak nižší úřady zvykly, že stačí být nečinný a nechat si rozhodnutí několikrát vrátit, aby věc krajský úřad převzal. Přesto zástupci ombudsmanky přislíbila, že pokud šetřená věc dospěje opět k odvolacímu řízení, krajský úřad tuto možnost zváží. Rovněž ale sdělila, že krajský úřad bude i nadále preferovat zrušení rozhodnutí a vrácení věci, než aby rozhodnutí měnil, neboť judikatura správních soudů není podle jejího názoru argumentačně přesvědčivá. Tento konkrétní případ navíc považuje za ‚marginální spor chalupářů‘, podobné kauzy podle ní běžně trvají dlouho, takže pětileté čekání na rozhodnutí je z jejího pohledu normální.

„Takový názor považuji za naprosto nepřijatelný. Správní orgán si nevolí postup či rychlost jednání libovolně podle toho, jakou váhu případu dává. Principy právního státu úřadům zakazují libovůli a nerovné zacházení a ukládají jim naopak povinnost dbát na právní jistotu a předvídatelnost jednání,“ konstatuje zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček a dodává: „Doporučil jsem krajskému úřadu, aby tam, kde zákonné podmínky umožňují změnit rozhodnutí a věc pravomocně ukončit, neprodlužoval nejistotu účastníků řízení tím, že věc bude dál předávat jiným úřadům. Krajský úřad to odmítá, proto jsem se rozhodl informovat o tom Ministerstvo dopravy a veřejnost.“

Zpráva o šetření

Závěrečné stanovisko

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv