Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2019 > Chcete pracovat jako právnička nebo právník v kanceláři ombudsmana?

Chcete pracovat jako právnička nebo právník v kanceláři ombudsmana?

31. října 2019

V tuto chvíli vám můžeme nabídnout práci právničky nebo právníka ve čtyřech různých oblastech: Rovné zacházení a ochrana před diskriminací; Dohled nad dodržováním práv osob omezených na svobodě; Ochrana práv dětí a rodiny; Ústavněprávní (lidskoprávní) argumentace.

ROVNÉ ZACHÁZENÍ A OCHRANA PŘED DISKRIMINACÍ

 • Vyřizování individuálních podnětů adresovaných veřejnému ochránci práv z oblasti rovného zacházení vč. případů diskriminace migrujících pracujících z EU a jejich rodinných příslušníků.
 • Odborná příprava podkladů pro veřejného ochránce práv.
 • Realizace výzkumů v oblasti rovného zacházení a formulace doporučení.
 • Zpracovávání připomínek k právním předpisům.
 • Reprezentace Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.
DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRÁV OSOB OMEZENÝCH NA SVOBODĚ
 • Provádění systematických návštěv zařízení, při kterých zjišťujeme, jaké podmínky pro život mají a jak se zachází s lidmi žijícími v  institucích (domovy pro seniory, věznice, psychiatrické nemocnice, dětské domovy, léčebny dlouhodobě nemocných apod.).
 • Vyřizování individuálních podnětů osob, které upozorňují na možné nedostatky v  péči či jiných oblastech života lidí pobývajících v zařízeních (zejména ve věznicích) a na činnost kontrolních orgánů, které mají na zacházení v zařízeních dohlížet.
 • Přípravu podkladů pro zprávy a stanoviska veřejného ochránce práv.
 • Zpracovávání připomínek k právním předpisům.
 • Vedení odborných seminářů pro pracovníky veřejné správy či navštěvovaných zařízení.
 • Reprezentaci Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.
OCHRANA PRÁV DĚTÍ A RODINY

 • Vyřizování individuálních podnětů z oblasti rodinně-právní: agenda sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, ústavní výchovy.
 • Odbornou přípravu podkladů pro veřejného ochránce práv.
 • Zpracování připomínek k právním předpisům.
 • Zpracování systémových témat a doporučení.
 • Vedení odborných seminářů pro pracovníky veřejné správy a neziskové organizace.
 • Reprezentaci Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.
ÚSTAVNĚPRÁVNÍ (LIDSKOPRÁVNÍ) ARGUMENTACE

 • Zajišťování komunikace s Ústavním soudem, Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem, výjimečně též Evropským soudem pro lidská práva, případně s dalšími aktéry lidskoprávního diskurzu (viz například § 64 odst. 2 písm. f/ nebo § 69 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).
 • Interní analýza výstupů veřejného ochránce práv z pohledu ochrany základních práv a svobod a koncepční práce při odstraňování zjištěných nedostatků (viz konec věty v § 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv).
 • Zpracovávání připomínek k právním předpisům, judikatuře vrcholných soudů, materiálů určených k projednávání vládě apod.
 • Zpracovávání odborných podkladů s lidskoprávní tématikou pro veřejného ochránce práv dle aktuální potřeby.

Pro všechny čtyři pozice požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.).
 • Dobrou znalost češtiny, schopnost stručně, jasně a srozumitelně psát a hovořit.
 • Aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem (preference anglického jazyka), znalost dalšího světového jazyka je výhodou.
 • Schopnost analytické a koncepční práce.
 • Komunikační a prezentační dovednosti.
 • Otevřenost, zájem o nové věci, aktivní a inovativní přístup, flexibilitu a týmového ducha.
 • Praxe v dané oblasti práva je výhodou.

Pro oblast rovného zacházení a ochrany před diskriminací navíc:
 • Dobrou znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN, Rady Evropy, Evropské unie v dané oblasti včetně judikatury ESLP a SDEU.
 • Znalost práva EU (volný pohyb osob a související judikatura SDEU) je výhodou.
Pro oblast dohledu nad dodržování práv osob omezených na svobodě navíc:

 • Zájem o výstupy a standardy  ESLP, Evropského výboru pro prevenci mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (CPT) a dalších subjektů činných v této oblasti.
 • Vysokou rezistenci vůči stresu, psychickou odolnost a schopnost improvizace.
 • Další praxe či vzdělání v souvisejících oborech (psychologie, pedagogika, sociální práce, lékařství, ošetřovatelství) jsou vítány.
Pro oblast ochrany práv dětí a rodiny navíc:

 • Dobrou znalost souvisejících právních předpisů, správního řádu a kontrolního řádu.
 • Znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN, Rady Evropy, Evropské unie v dané oblasti včetně judikatury ESLP.
 • Další praxe či vzdělání v souvisejících oborech (psychologie, pedagogika, sociální práce, lékařství, ošetřovatelství) jsou vítány.
Pro oblast ústavněprávní (lidskoprávní) argumentace navíc:

 • Dobrou znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN, Rady Evropy, Evropské unie včetně judikatury ESLP (případně SDEU).
 • Zkušenost s ústavněprávní argumentací z předchozího zaměstnání je výhodou.

Zaujala vás některá z nabízených pozic? Napište nám!

V Kanceláři veřejného ochránce práv usilujeme dlouhodobě o dobrou veřejnou správu a společnost bez předsudků. Snažíme se také předcházet špatnému zacházení s lidmi, kteří žijí v institucích. Monitorujeme práva osob se zdravotním postižením a pomáháme cizincům-občanům Evropské unie, kteří žijí nebo pracují v České republice. Jsme férový zaměstnavatel a rádi mezi nás přijmeme osoby přicházející z různých skupin společnosti. Diverzita na pracovišti je pro nás důležitá.

Našim zaměstnankyním a zaměstnancům nabízíme:

 • Platové ohodnocení dle nařízení č. 341/2017 Sb., zařazení do 14. platové třídy; po zapracování přiznání osobního příplatku, za nadstandardní úkoly možnost kvartální odměny.
 • Stálý odborný růst (účast na domácích i zahraničních konferencích a stážích).
 • Možnost udržovací výuky cizích jazyků zdarma (Aj, Nj, Fj, Rj, český znakový jazyk).
 • Možnost práce na zkrácený úvazek.
 • Smlouvu na dobu určitou.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Možnost práce z domova v rozsahu 34 dní ročně, v odůvodněných případech i více.
 • 5 týdnů dovolené ročně.
 • 4 dny zdravotního volna ročně.
 • A řadu dalších nadstandardních benefitů umožňujících sladění pracovního a soukromého života.

Jestli se k nám chcete připojit, napište nám do 14. 11. 2019 na adresu lzicarova@ochrance.cz. Napište nám, o kterou oblast máte zájem a proč s námi chcete spolupracovat. Připojte váš strukturovaný životopis. Požadavky máme náročné, ale nebojte se přihlásit. Pokud máte ochotu se učit, rádi vám pomůžeme. Všechny nabízené pozice jsou vhodné pro absolventy i  pro zkušené právničky a právníky.

Pokud ve výběrovém řízení uspějete, na termínu nástupu se můžeme domluvit podle vzájemných možností a potřeb.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv