Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Při neshodě rodičů musí o výběru základní školy rozhodnout soud

Při neshodě rodičů musí o výběru základní školy rozhodnout soud

24. ledna 2017

Jestliže se rodiče neshodnou na tom, na kterou školu dítě přihlásí k plnění povinné školní docházky, může o výběru školy rozhodnout jedině soud. Tyto spory vždy negativně dopadají především na dítě a jeho školní vzdělávání.

Ředitelé škol vycházejí v řízení o přijetí dítěte do první třídy z předpokladu, že oba rodiče s výběrem školy souhlasí. Pokud zjistí nebo mají pochybnosti, že tomu tak není, musí řízení o přijetí zastavit a odkázat rodiče na soud. Jen ten pak může pravomocně rozhodnout, do které školy bude dítě chodit. V případě, že mají rodiče pochybnosti o správnosti postupu ředitele, mohou se odvolat ke krajskému úřadu.

Řízení u soudu mohou trvat dlouho, a aby nebyla ohrožena školní docházka, může soud určit předběžným opatřením školu, do které bude dítě chodit do doby, než bude vydáno pravomocné rozhodnutí. V některých případech však ani tento postup soudu nezajistí dítěti klidné a stabilní školní vzdělávání.

Veřejná ochránkyně práv se zabývala případem, kdy kvůli vleklým sporům dítě dva roky nepravidelně docházelo do dvou škol podle toho, jak soud rozhodoval a jak se rodiče proti rozhodnutí odvolávali. Případ v průběhu času nabyl značných rozměrů a komplikací, a i když rodiče připouštěli, že situace není v zájmu jejich syna, nedokázali se oprostit od osobních sporů a dospět ke kompromisu.

Rodiče měli syna ve střídavé péči a každý z nich ho přihlásil do školy v místě svého bydliště. Matka tyto problémy s výběrem školy předpokládala, proto se už tři čtvrtě roku před začátkem školního roku sama obrátila na soud. Ten však ani do zahájení školního roku ve věci pravomocně nerozhodl, i kvůli odvolání rodičů a následným zásahům odvolacího soudu mimo jiné i do předběžných opatření soudu prvního stupně.

I ředitelé škol se nesprávně domnívali, že mohou vydávat předběžná opatření ve správním řízení, a snažili se tímto způsobem zajistit chlapcovu školní docházku v režimu střídání dvou škol. Tento způsob je v případě střídavé péče možný dohodnou-li se na něm rodiče, avšak nemůže být založen předběžným opatřením ředitele školy.

Zápisy k povinné školní docházce budou letos poprvé probíhat až od 1. do 30. dubna!

Doporučujeme:

Rodičům: o výběru školy se dohodněte včas, pokud se nedohodnete – obraťte se na soud

Ředitelkám a ředitelům škol:

  • pokud jsou mezi rodiči spory, odkažte je na soud
  • v případě, že rodiče nemají na vzdělávání dětí stejný názor a situace v rodině je celkově komplikovaná, informujte orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

OSPODůmpokud se dozvíte, že se v rodině, se kterou spolupracujete, řeší způsob vzdělávání dítěte a rodiče mají o vzdělávání různé představy, můžete podat podnět na ustanovení opatrovníka, který bude zastupovat zájmy dítěte při jeho vzdělávání. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv