Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Orgány sociálně-právní ochrany dětí se učí v zájmu nezletilých urychlit soudní řízení

Orgány sociálně-právní ochrany dětí se učí v zájmu nezletilých urychlit soudní řízení

12. dubna 2017

V minulém roce jsme vyřešili případ, ve kterém trvalo neúměrně dlouho, než soud rozhodl, do jakého typu péče svěří nezletilé dítě. Pět měsíců se čekalo na vyhotovení potřebných znaleckých posudků. Upozornili jsme OSPOD, že může v podobných situacích podat stížnost směřující proti průtahům způsobených soudními znalci. OSPOD se naším doporučením začal řídit a v dalším podobném typu řízení se mu podařilo soudní jednání zkrátit. Ostatní orgány sociálně-právní ochrany dětí by tuto praxi měly následovat. Nelze se spokojit s tím, že budou děti žít v nekončící nejistotě, jak bude jejich budoucí život vypadat.

OSPOD je často tím orgánem, který plní roli tzv. kolizního opatrovníka a ve sporu rodičů má hájit nejlepší zájem dítěte. Co tedy může udělat v situaci, kdy se soudní řízení neúměrně prodlužuje:

  • V roli kolizního opatrovníka může urgovat soudce.
  • Pokud neuspěje, může podat stížnost adresovanou předsedovi soudu.
  • Předseda soudu na základě stížností, které směřují proti průtahům způsobeným soudními znalci, může podat podnět předsedovi krajského soudu, který vykonává správu znalců a posuzuje závažnost protiprávního jednání znalce.
  • V případě nečinnosti soudního znalce mu soud může věc odejmout a ustanovit jiného znalce nebo znalci může snížit odměnu za způsobené průtahy v soudním řízení, případně uložit pokutu. V krajním případě může soud znalce vyškrtnout ze seznamu soudních znalců.
  • Rovněž je možné podat návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích.

Prodlužování a protahování soudních řízení není ničím novým ani výjimečným. Setkáváme se s tím u tak nepříjemných životních událostí, jako je například rozvod rodičů. Soudy často nemohou rozhodnout bez znaleckých posudků, které například posuzují psychické dopady na dítě u různých variant budoucího soužití. OSPOD v roli kolizního opatrovníka však má v ruce nástroje, kterými se může pokusit soudní řízení urychlit a zmenšit tak možné psychické dopady na dítě, které se pohybuje v nejistotě.

Dotčený OSPOD se z našeho šetření poučil. V soudním řízení o změně výchovy a nařízení soudního dohledu nad výchovou nezletilého využil své zákonné možnosti. Docílil nařízení a následného ukončení jednání v souladu se zájmy dítěte.

  

Více informací o řešení průtahů v soudním řízení:

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Statni-sprava-soudu.pd

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv