Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Ministryně musí vyřešit problém nebezpečných zchátralých objektů

Ministryně musí vyřešit problém nebezpečných zchátralých objektů

31. ledna 2017

Ministryně pro místní rozvoj má do konce března vládě předložit návrh fungujícího systému, který zajistí financování výkonů rozhodnutí stavebních úřadů ve veřejném zájmu. Vláda to ministryni uložila na základě žádosti veřejné ochránkyně práv. Jde zejména o případy zchátralých staveb ohrožujících bezpečnost a zdraví lidí.

V České republice přibývá chátrajících objektů ohrožujících okolí. Stavební úřady mají v takových případech nařídit vlastníkům provést nutné zabezpečovací nebo udržovací práce, případně stavbu neodkladně odstranit. Jestliže to vlastník dobrovolně neprovede, má to podle zákona provést stavební úřad. Vykonat takové rozhodnutí může v řadě případů znamenat i pro rozpočet obce neúměrnou zátěž (v extrémních případech mohou být náklady vyšší, než je celý rozpočet obce). Zákon sice předpokládá, že se obec po vlastníkovi bude následně domáhat úhrady nákladů, ale v případech, kdy je vlastník nesolventní, zemřel, je neznámého pobytu, obec vynaložené prostředky z rozpočtu nikdy zpět nedostane. Výsledkem je stav, kdy obce z finančních důvodů rozhodnutí stavebních úřadů z finančních důvodů nevykonávají.

Na tento problém upozorňoval už první ombudsman Otakar Motejl v roce 2004, ale až dosud se ho nepodařilo vyřešit, naopak, případů nevykonaných rozhodnutí stavebních úřadů přibývá.

Nejde však ani tak o počty, ale především o důsledky. Zchátralé a zanedbané objekty ohrožují zdraví lidí, kteří v nich mnohdy i přes havarijní stav i nadále bydlí, ale rovněž představují riziko pro okolí. Dokládají to úrazy a smrtelná poranění, k nimž dochází. Např.

Z iniciativy ombudsmanky vznikla v roce 2014 při Ministerstvu vnitra mezirezortní pracovní skupina, jejímiž členy byli mj. zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Kanceláře veřejného ochránce práv. Pracovní skupina zvážila různé možnosti a nakonec se shodla na tom, že nejlepším a skutečně fungujícím řešením je forma dotací poskytovaných obcím tzv. průtokovou formou. Ministerstvo pro místní rozvoj by podle ní rozhodovalo o žádostech obcí o dotaci ze státního rozpočtu na konkrétní případy. Dotaci by obci posílalo prostřednictvím kraje.

S tímto řešením souhlasila i ministryně pro místní rozvoj a v září 2015 informovala předsedu Asociace krajů ČR, že připravuje návrh dotačního programu s podmínkami pro poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že program nebyl nikdy předložen, obrátila se veřejná ochránkyně práv na vládu.

Protože ministryně pro místní rozvoj nyní s dotačním programem nesouhlasí, vláda jí 25. ledna 2016 uložila, aby do konce března předložila návrh řešení, které zajistí, že rozhodnutí stavebních úřadů ve veřejném zájmu budou vykonávána.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv