Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Hledáme nové posily z oborů právo a sociologie

Hledáme nové posily z oborů právo a sociologie

31. října 2017

Hledáme právníka/právničku se zájmem o téma ochrany spotřebitele a na poloviční úvazek či DPČ také sociologa/socioložku se zaměřením na kvantitativní výzkum.

Hledáme právničku/právníka se zájmem o problematiku

  • ochrany spotřebitele napříč různými právními oblastmi (dozor České obchodní inspekce, Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu nebo České národní banky)

a dále socioložku/sociologa se zaměřením na

  • kvantitativní výzkum a zájmem o problematiku práv osob se zdravotním postižením

Pokud se k nám chcete připojit, napište nám do 15. listopadu 2017 na adresu seifertova@ochrance.cz. Napište nám v emailu, proč s námi chcete pracovat a seznamte nás s dosavadními pracovními zkušenostmi. Tyto údaje jsou pro nás nejdůležitější.

Pokud se hlásíte na místo socioložky/sociologa, zašlete nám také strukturovaný životopis popisující Vaše vzdělání a dosavadní praxi, zejména zkušenosti s realizací kvantitativních empirických výzkumů. Oceníme, pokud přiložíte také konkrétní ukázky realizovaných kvantitativních výzkumů a analýz (např. seminární práce, diplomové práce, výzkumné zprávy, empirické statě, apod.).

Zanechte na sebe i telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat. Pokud se chcete dozvědět víc o nás a o tom, kam směřujeme, podívejte se na Strategii rozvoje Kanceláře veřejného ochránce práv do roku 2021. Co se nám povedlo v loňském roce, najdete v  Souhrnné zprávě o činnosti 2016 (11.7 MB, Adobe Acrobat dokument) a také ve zvláštních zprávách  o ochraně před špatným zacházením (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument) a  ochraně před diskriminací (3.4 MB, Adobe Acrobat dokument).

Jsme férový zaměstnavatel a rádi mezi nás přijmeme osoby přicházející z různých skupin společnosti. Diverzita na pracovišti je pro nás důležitá.

V čem práce u nás spočívá a co požadujeme?

I. Ochrana práv spotřebitele

Náplň práce:

  • Vyřizování individuálních podnětů z oblasti veřejnoprávní ochrany spotřebitele
  • Odborná příprava podkladů pro veřejnou ochránkyni práv
  • Zpracování připomínek k právním předpisům
  • Vedení odborných seminářů pro pracovníky veřejné správy
  • Reprezentace Kanceláře na národní i mezinárodní úrovni

Požadujeme:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.)
  • Dobrou znalost souvisejících právních předpisů a správního řádu
  • Dobrou znalost češtiny
  • Schopnost stručně, jasně a srozumitelně psát
  • Aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem
  • Schopnost týmové práce
  • Analytické a koncepční myšlení
  • Otevřenost, aktivní a inovativní přístup
  • Komunikační a vyjednávací dovednosti
  • Praxe z oblasti spotřebitelského práva výhodou
II. Realizace kvantitativních výzkumů v oddělení ochrany práv osob se zdravotním postižením

Náplň práce:

Nově vznikající oddělení bude plnit mezinárodní závazek České republiky dle článku 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a stane se od 1. ledna 2018 nezávislým mechanismem na podporu, ochranu a monitorování provádění této úmluvy. Pro doplnění oddělení složeného z odborníků a odbornic s právnickým vzděláním hledáme socioložku/sociologa, jejichž úkolem bude zejména:

  • Navrhovat vhodné indikátory pro „měření“ naplňování Úmluvy, identifikovat použitelné datové zdroje a analyzovat dostupné statistické údaje (sekundární analýza)
  • Samostatně navrhovat, realizovat, vyhodnocovat a prezentovat ad hoc výzkumy mající za cíl sledovat naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
  • Chystat dotazníky pro konkrétní jednání s osobami se zdravotním postižením a jejich zástupci (vše v přístupných formátech pro osoby se zdravotním postižením)
  • Spolupracovat s kolegy s právnickým vzděláním při hledání vhodných nástrojů, jak uchopit monitorování konkrétních článků Úmluvy v praxi České republiky
  • Účastnit se vzdělávacích a osvětových aktivit

Požadujeme:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru sociologie (Mgr.) či v jiném vhodném oboru
  • Zkušenost s návrhem, realizací, analýzou a interpretací kvantitativního empirického výzkumu, zejména dotazníkového šetření (zkušenosti s různými výzkumnými metodami a technikami sběru dat jsou výhodou)
  • Ovládání základů statistické analýzy dat (třídění prvního a druhého stupně, statistické analýzy, zobecňování)
  • Aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem
  • Schopnost analytické a koncepční práce
  • Dobrou znalost češtiny, schopnost stručně, jasně a srozumitelně psát
  • Otevřenost, zájem o nové věci, aktivní a inovativní přístup, schopnost improvizace, schopnost vyjednávat, flexibilitu
  • Empatii při komunikaci s osobami se zdravotním postižením
  • Znalost problematiky práv osob se zdravotním postižením výhodou

Co svým zaměstnankyním a zaměstnancům nabízíme?

Platové ohodnocení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; zařazení do 13. platové třídy (podle let započitatelné praxe 24 020 Kč – 36 110 Kč); po zapracování přiznání osobního příplatku; stálý odborný růst (účast na domácích i zahraničních konferencích a stážích); možnost čerpat 3 dny zdravotního volna, možnost čerpat 3 dny volna pro otce po narození dítěte, možnost práce z domova; možnost využít 5 dnů studijního volna; nabídka udržovací výuky cizích jazyků zdarma (Aj, Nj, Fj); pružná pracovní doba; možnost zkráceného úvazku, v případě socioložky/sociologa můžeme nabídnout v tuto chvíli zkrácený úvazek nebo DPČ, smlouva na dobu určitou.

Kdy bychom byli rádi, aby úspěšní uchazeči či uchazečky nastoupili?

Co nejdříve. Ale jsme samozřejmě připraveni se s Vámi na datu nástupu dohodnout podle Vašich možností. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv