Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Zpráva pro poslance o činnosti ochránce v 1. čtvrtletí 2016

Zpráva pro poslance o činnosti ochránce v 1. čtvrtletí 2016

2. května 2016

Ochránkyně zaslala Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti v prvním čtvrtletí roku 2016. V tomto období se na ni obrátili lidé s 2110 podněty. Většina z nich (66 %) spadá do její působnosti. Nejvíc podnětů se týkalo sociálního zabezpečení (385 podnětů). Součástí této zprávy je mimořádná příloha věnovaná činnosti ochránce coby národního preventivního mechanismu. Zpráva se soustředí na systémové problémy v péči o ohrožené děti a situaci v péči o seniory.

V uplynulém čtvrtletí jsem se zabývala zákonností obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary týkající se hazardu.  Město totiž místa, kde má být hazard povolen, neurčilo samo. Nechalo tento výběr na Unii herního průmyslu. Pravomoc regulovat hazard však přísluší obcím, nikoli Unii herního průmyslu nebo jinému soukromému subjektu. Vytkla jsem Ministerstvu vnitra, že se nezabývalo kritérii, které si město zvolilo. Ministerstvo mou argumentaci přijalo a předalo věc k šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Vydala jsem doporučení týkající se zápisu do základních škol. Zejména šlo o stanovení kritérií, která budou v souladu se školským a antidiskriminačním zákonem a to ve vztahu k tzv. spádovým a nespádovým dětem. 

Doporučení reagovalo na rostoucí množství podnětů a dotazů, se kterými se na mě v průběhu roku 2015 obraceli rodiče, neziskové organizace a představitelé samospráv. Tato doporučení mají pomoci především rodičům a ředitelům škol. Doporučení jsem rovněž adresovala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Vyzvala jsem ministerstvo k přijetí prováděcího právního předpisu, který by sjednotil podmínky přijímání dětí na základní školy.

Ministerstvu školství jsem adresovala také druhé doporučení, které se týká změny vyhlášky o předškolním vzdělávání. Podle aktuální vyhlášky je totiž bezplatné předškolní vzdělání poskytováno jen dětem ve věku šesti let. Podle znění zákona však má být zdarma bez ohledu na aktuální věk dítěte. Týká se to například dětí, které nastoupí do základní školy již ve svých pěti letech a poslední rok v předškolním zařízení by tak měly mít zdarma. Ale nemají. Aktuální vyhláška je se zákonem v rozporu.

Součástí této čtvrtletní zprávy je mimořádná příloha věnovaná činnosti ochránce coby národního preventivního mechanismu. Desetiletá činnost na tomto poli ukázala na překážky, jejichž odstranění či napravení je mimo možnosti ombudsmana. Jedná se o problémy systémové, které vytvářejí konsekventně řadu problémů a omezení, kterým pak občané čelí v každodenním životě. V této příloze se věnujeme třem tématům.

Prvním je zhoršující se situace v oblasti institucionální péče o seniory. Počet seniorů stoupá a paralelně klesá počet zdravotníků v zařízeních, které o ně pečují. Jednotlivá zařízení jsou přitom obvykle buď striktně „sociální“ nebo „zdravotnická“. Toto dělení však nebere ohledy na reálné individuální potřeby, kdy jednotliví senioři vyžadují péči z obou těchto oblastí, byť v rozdílném poměru a intenzitě.

Druhým dlouhodobým problém je institucionální péče o ohrožené děti. Českým problémem je především roztříštěnost této péče, kdy se o zodpovědnost a financování dělí několik ministerstev. Samostatným problémem je pak vůbec umísťování dětí do těchto zařízení, v čemž Česká republika za okolní Evropou jednoznačně zaostává.

Poslední bod je především návrhem řešení problému. Ochránce obdrží každý rok desítky podnětů vězňů a jejich rodin, kteří žádají přemístění do věznice, jež bude blíže jejich rodině. Zachování kontaktu s rodinou lze přitom považovat za jeden z klíčových faktorů, aby se po ukončení výkonu trestu podařilo odsouzeného začlenit zpátky do společnosti a předešlo se budoucí recidivě – ve které si vede Česká republika bohužel dlouhodobě nejhůře z evropských zemí.

Zprávu pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti ochránkyně v 1. čtvrtletí 2016 najdete zde.

Zvláštní příloha ke zprávě pro Poslaneckou sněmovnu: Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv