Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Při ochraně práv zaměstnanců musí inspektoráty práce působit i sankčně

Při ochraně práv zaměstnanců musí inspektoráty práce působit i sankčně

3. listopadu 2016

Inspektoráty práce musí v zájmu ochrany zaměstnanců důsledně plnit jak úlohu preventivní, tak i sankční. Jestliže zjistí, že zaměstnavatel porušil pracovněprávní předpisy, musí s ním vždy zahájit správní řízení o správním deliktu. Fakt, že zaměstnavatel následně projevil vstřícnost a zjištěné nedostatky odstranil, může inspektorát práce zohlednit pouze ve výši sankce, ale není to důvodem k nezahájení správního řízení s ním.

Veřejná ochránkyně práv ve své zprávě pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti za 3. čtvrtletí informovala poslance o případu nedůsledného postupu oblastního inspektorátu práce. Stěžovatel z Moravskoslezského kraje namítal, že inspektorát práce opakovaně prováděl u zaměstnavatele kontroly, při nichž zjišťoval různá porušení pracovněprávních předpisů a ukládal mu jejich odstranění. Neuložil však zaměstnavateli pokutu za správní delikt.

Ochránkyně v rámci šetření zjistila, že inspektorát práce provedl v posledních pěti letech u zaměstnavatele 21 kontrol, zaměřených mj. na bezpečnost práce. Zaměstnavatel následně vždy splnil uložená opatření a zjištěné nedostatky odstranil.

Ochránkyně připustila, že inspektorát práce nemá působit jen sankčně, ale i preventivně, takže ne každá provedená kontrola se zjištěnými nedostatky musí skončit sankcí. Nelze však spoléhat pouze na prevenci v případě zaměstnavatele, na jehož pracovištích existuje vysoký potenciál závažných pracovních rizik a u něhož došlo k opakovaně zjištěnému porušování pracovněprávních předpisů. Ochránkyně oblastní inspektorát práce v této souvislosti také upozornila, že zahájení správního řízení o správním deliktu není na jeho uvážení, ale je povinností vždy, když se inspektorát o možném porušení pracovněprávních předpisů dozví. Až v rámci tohoto řízení inspektorát práce posoudí, zda ke správnímu deliktu došlo nebo ne. Pokud ano, může inspektorát zohlednit nápravu závadného jednání a účinnou lítost zaměstnavatele pouze ve výši vyměřené sankce.

Oblastní inspektorát práce nejprve se závěry ochránkyně nesouhlasil, ale poté, co vydala závěrečné stanovisko a navrhla opatření k nápravě, inspektorát práce je přijal. Do budoucna bude důsledně zahajovat správní řízení o správním deliktu vždy, když bude důvodné podezření, že byl správní delikt spáchán.

Zprávu z šetření tohoto případu najdete zde: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3414 

Závěrečné stanovisko pak zde: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4102  

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv