Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Podání prostřednictvím datové schránky je rovnocenné elektronickému podpisu

Podání prostřednictvím datové schránky je rovnocenné elektronickému podpisu

14. června 2016

Zaslání plné moci datovou schránkou má stejnou platnost, jako kdyby šlo o dokument opatřený uznávaným elektronickým podpisem.

Stěžovatel zakoupil vozidlo a zmocnil prodávajícího k přepisu v registru vozidel. Plnou moc zaslal správnímu úřadu datovou schránkou, ten ji však neuznal, protože dokument nebyl opatřen elektronickým podpisem. Odvolal se přitom na zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který stanoví, že plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Podle zástupce ombudsmanky má dokument poslaný prostřednictvím datové schránky stejnou právní vážnost jako dokument s elektronickým podpisem. Obě formy zajišťují stejnou míru autenticity. V případě datové schránky je autentizována „obálka“ a veškerý její obsah (vlastní dokumenty) je třeba považovat za autorizovaný, tedy podepsaný osobou, která je oprávněna datovou schránku užívat. U elektronického podpisu je autentizován obsah, který mohl přijít v nezabezpečené „obálce“. V obou případech není sporu o tom, kdo daný úkon činí, což je podle zástupce ombudsmanky smyslem právní úpravy. Dovodil proto, že u plné moci podané prostřednictvím datové schránky je obdobně jako u elektronického podpisu garantováno, že ji udělila osoba, pro niž byla datová schránka zřízena.

Úřad se s tímto posouzením věci ztotožnil a změnil svou praxi. V případě stěžovatele, ale i do budoucna bude podání datovou schránkou považovat za rovnocenná podáním s uznávaným elektronickým podpisem.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv