Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Oznamujte zdravotní pojišťovně změny, předejdete problémům

Oznamujte zdravotní pojišťovně změny, předejdete problémům

19. května 2016

Každý s trvalým pobytem v České republice se účastní veřejného zdravotního pojištění a s tím se pojí i povinnost platit pojistné. V určitých životních situacích je plátcem pojištění stát. Aby však stát za pojištěnce platil, musí nejprve proběhnout řetězec oznámení, na jehož počátku přitom zpravidla stojí sám pojištěnec. Pokud on sám aktivně neoznámí pojišťovně změny, riskuje vznik dluhu na pojistném.

Každý rok se na ochránce obrátí cca 100 lidí s problémy týkajícími se pojistného, především s dluhem na pojistném a se způsobem jeho vymáhání. Mnohé z dluhů přitom vznikají proto, že pojištěnci nesplnili svou oznamovací povinnost a neinformovali zdravotní pojišťovnu, že nově patří mezi ty, za něž pojištění platí stát. Týká se to např. důchodců, osob na rodičovské dovolené, uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce, osob pečujících o osoby závislé na péči druhých aj.

Lidé se někdy mylně domnívají, že změnu oznamuje pojišťovně např. úřad práce, který je eviduje jako uchazeče o zaměstnání nebo jako příjemce rodičovského příspěvku. Tak tomu však není. Za zaměstnance by měl oznamovací povinnost splnit zaměstnavatel, ostatní pojištěnci musí oznámení provést sami, a to do osmi dnů, kdy nastala rozhodná skutečnost.

Pokud se pojišťovna od pojištěnce nedozví, že by za něj měl platit stát, nemůže za něj od státu platbu pojištění žádat. V případě, že pojištěnce neeviduje jako zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou a nemá od něj informaci, že má být státním zaměstnancem, zařadí ho mezi tzv. osoby bez zdanitelných příjmů. Ty si musí platit pojistné samy.

Přesvědčila se o tom stěžovatelka z Prahy, která pojišťovně neoznámila, že je na rodičovské dovolené. Pojišťovna ji tedy nemohla zařadit do seznamu pojištěnců, za něž platí stát a pojistné tak nebylo uhrazeno. Pojišťovna považovala stěžovatelku za osobu bez zdanitelných příjmů, protože u ní neevidovala ani platby jako od zaměstnance nebo podnikatele. Následně jí vyměřila dluh na pojištění ve výši 49 000 Kč a k tomu 27 000 Kč penále. Ani veřejná ochránkyně práv nemohla postupu pojišťovny nic vytknout.

Ochránkyně proto radí:

Ve vlastním zájmu kontaktuje zdravotní pojišťovnu vždy, když se změní vaše životní situace (začnete pečovat o nemohoucího blízkého, evidujete se na úřadu práce, začnete pobírat rodičovský příspěvek apod.). Předejdete tak pozdějším problémům a dluhům na pojistném. Pamatujte, že u zdravotního pojištění se aktivní přístup vyplácí.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv