Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Nová publikace Stanoviska 13 - Ochrana vod

Nová publikace Stanoviska 13 - Ochrana vod

28. dubna 2016

Edicí Stanoviska se veřejný ochránce práv už od roku 2007 snaží usnadnit širší veřejnosti i úřadům orientaci v zákonech, prováděcích vyhláškách a rozsudcích správních soudů. Publikace s pořadovým číslem 13 - Ochrana vod – je tentokrát určena všem, kdo musí řešit záležitosti podle vodního práva, ať už jde například o budování studní, likvidaci odpadních vod, připojení staveb na vodovodní nebo kanalizační řad, ochranu před povodněmi apod.

Hlavní část publikace tvoří kapitoly věnované základním otázkám a tematickým okruhům. Na úvod jsou vysvětleny klíčové pojmy právních předpisů a působnost jednotlivých úřadů a institucí v oblasti vod. Z témat se publikace věnuje především vodovodním a kanalizačním přípojkám a žumpám, studnám a domovním čistírnám odpadních vod. Popsán je proces povolování, tj. kdy a jaké povolení jsou nutná, které úřady je vydávají, kdo je účastníkem řízení, jaké jsou povinnosti nových vlastníků pozemků či staveb, kde dochází k nakládání s vodami apod. Samostatné kapitoly se věnují problematice údržby vodních toků, tj. například povinností správce toku, a také záplavovým územím, procesu jejich stanovení a možnosti obrany proti stanovenému záplavovému území, právům a povinnostem osob v záplavovém území apod.

Všechna vysvětlená a popsaná témata přibližují v následující části publikace příklady konkrétních šetření, která vedl veřejný ochránce práv v minulých letech. Vybraná stanoviska popisují různé situace, k nimž v praxi dochází, vysvětlují postup úřadů i s hodnocením, kdy byl správný a kdy naopak ochránce konstatoval pochybení. Vždy je připojeno podrobné stanovisko ochránce, jak má být daná situace řešena.

Publikaci doplňují také vybraná soudní rozhodnutí, která se týkají ochrany vod.

Publikace Ochrana vod by měla být návodem, jak řešit situace, s nimiž se lidé mohou nejčastěji setkat. Současně může být i pomůckou a inspirací pro správní úřady na úseku vodního práva. Proto byla rozeslána všem vodoprávním úřadům, krajským úřadům, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu pro místní rozvoj.

Všem zájemcům je publikace trvale k dispozici v elektronické podobě  zde (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument).

Další publikace edice Stanoviska najdete zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv