Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Ministerstvo má informovat o možném zdravotním riziku

Ministerstvo má informovat o možném zdravotním riziku

30. března 2016

Veřejnost by měla vědět o možném vlivu neionizujícího záření na zdraví. Právě nedostatečnou komunikaci s odbornou i širší veřejností vytkla veřejná ochránkyně práv Ministerstvu zdravotnictví v souvislosti s ochranou před neionizujícím zářením.

Od roku 2008 dostával ochránce sice ojedinělé, ale opakující se podněty týkající se nedostatečné ochrany před neionizujícím zářením, nejčastěji v souvislosti s umisťováním vysílačů mobilních operátorů v blízkosti obytných místností. V roce 2011 nabyly tyto podněty na závažnosti poté, co Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila neionizující záření mezi možné karcinogenní faktory a Rada Evropy doporučila členským státům zpřísnit limity pro neionizující záření a přijmout opatření k ochraně zdraví obyvatel.

Jak ochránkyně Anna Šabatová zjistila, Česká republika v roce 2000 naopak bez širší diskuse s odbornou i laickou veřejností několikanásobně zvýšila hygienické limity pro neionizující záření. Vyšší limity umožňují umisťovat vysílače mobilních operátorů v bezprostřední blízkosti lidských obydlí a jiných prostor, kde se lidé dlouhodobě zdržují. Ochránkyně se proto v loňském roce zapojila do připomínkového řízení k novému návrhu nařízení vlády. Vytkla v něm Ministerstvu zdravotnictví, že opět zavádí méně přísné limity, aniž přizvalo externí odborníky k diskusi o možném zdravotním riziku. Upozornila také, že návrh jde zcela opačným směrem než celosvětový trend zpřísňovat limity a klást větší požadavky a povinnosti na znečišťovatele životního prostředí, pokud existuje pouhá možnost zdravotního rizika.

Doporučení ochránkyně nezvyšovat limity bez předchozí odborné diskuse nebylo přijato a nařízení vlády limity znovu zvýšilo. Současně ministerstvo i navzdory doporučením Rady Evropy neseznámilo veřejnost s možnými riziky spojenými s užíváním zařízení vyzařujících neionizující záření (hlavně mobilní telefony).

Ochránkyně si je vědoma toho, že závěry odborných studií nejsou jednoznačné a někdy jsou dokonce protichůdné. Vyzvala proto ministerstvo, jako gesční orgán ochrany veřejného zdraví, aby i na to vhodně reagovalo na svých internetových stránkách a aby problematiku neionizujícího záření s možnými zdravotními riziky vysvětlilo široké veřejnosti. Ministerstvo přislíbilo nápravu a následně přijalo Akční plán zaměřený na snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí na období 2015 – 2020. Ten počítá se seznamováním veřejnosti s principem fungování neionizujícího záření a s možnými zdravotními riziky. Měla by rovněž vzniknout osvětová publikace pro veřejnost a publikace pro obvodní a pracovní lékaře. Ministerstvo rovněž plánuje zřídit webové stránky, které se budou tématu neionizujícího záření věnovat.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv