Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Úřady musí nevyzvednuté zásilky doručovat do schránky

Úřady musí nevyzvednuté zásilky doručovat do schránky

27. listopadu 2015

Jedním z častých problémů, kterým lidé čelí zcela zbytečně, jsou obtíže při přebírání úředních doporučených dopisů. Doručovatelka nebo doručovatel je doma nezastihne a kvůli pracovní době se zase oni nedostanou na poštu, kde si psaní mohou vyzvednout. Změna správního řádu z roku 2009 měla tento problém vyřešit. V případě nevyzvednutí zásilky má být dopis vhozen do schránky. Pokud je to možné, úřady musí lidem vycházet vstříc. Ne vždy tomu tak skutečně je.

Tomuto problému se věnoval již ombudsman Pavel Varvařovský, který v minulosti zahájil šetření z vlastní iniciativy a v roce 2013 zaslal krajským úřadům své závěrečné stanovisko. V něm vkládání nevyzvednutých písemností do schránek nebo na jiná vhodná místa považuje za standard, od nějž se lze odchýlit jen výjimečně. Zdůvodnění této odchylky by měl správní orgán zaznamenat ve spise. Nerespektování tohoto pravidla však řešíme dodnes. 

Nedávno jsme dokončili šetření, kde dotčený úřad zasílal doporučené písemné odpovědi stěžovateli na jeho elektronické podání a to přesto, že stejně tak mohl odpovědět e-mailem. Navíc nedal poště pokyn, aby po uplynutí úložní doby vložila nevyzvednuté zásilky do schránky. To i přesto, že o to stěžovatel sám žádal, protože bylo mimo možnosti jeho pracovní doby si psaní vyzvednout.

Takové jednání však jednoznačně odporuje principům dobré správy. V tomto případě jsme dosáhli nápravy, ale je nutné podotknout, že by k takovým situacím už nemělo vůbec docházet. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv