Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Pozitivní změny se daří prosazovat průběžně

Pozitivní změny se daří prosazovat průběžně

22. dubna 2015

Většinu systémových problémů, na které ochránkyně narazí během šetření, se daří odstraňovat průběžně díky intenzivním jednáním s ministerstvy či prostřednictvím připomínek k chystaným zákonům. Na Poslaneckou sněmovnu se proto za rok 2014 ochránkyně obrací pouze s pěti doporučeními.

Dvě nejzásadnější se týkají ochrany práv seniorů a osob s omezenou svéprávností. Ochránkyně upozorňuje zejména na skutečnost, že v České republice chybí zákonné vymezení podmínek, za nichž lze omezit svobodu člověka v zařízení sociálních služeb (tzv. sociální detence). Jedná se o domovy se zvláštním režimem či jiná pobytová zařízení, která klient nemůže volně opustit nebo je omezen jeho kontakt s vnějším světem. „V řadě případů je sice smyslem omezení chránit klienta, ale i v takové situaci, pokud se tak děje bez zákonného podkladu, jde o protiústavní zásah do jeho osobní svobody. Je opravdu nutné zákonem jasně stanovit podmínky tzv. sociální detence,“ míní veřejná ochránkyně práv s tím, že přijmout takový zákon doporučoval už v roce 2011 tehdejší ochránce Pavel Varvařovský.

V souvislosti s ochranou práv osob se zdravotním postižením upozorňuje ochránkyně poslance také na chybějící opatrovnický zákon, který by vymezil práva a povinnosti opatrovníka, stanovil zásady výkonu opatrovnictví, vymezil kontroly opatrovníků a také financování veřejného opatrovnictví. „Opakovaně se setkáváme s případy nesouladu mezi přáním opatrovaného a jeho zájmy, které má opatrovník chránit. Někteří opatrovníci jsou zcela nečinní, jiní naopak vyvíjejí aktivity, které mohou být pro opatrovaného nežádoucí,“ vysvětluje ochránkyně důsledky současného stavu a dodává: „Na tento zákon čeká odborná veřejnost a především obce, které veřejné opatrovnictví vykonávají, už řadu let a jeho přijetí předpokládá i občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti však dosud nebylo v této věci dostatečně aktivní.“ Podle veřejné ochránkyně práv vede dlouhodobá absence zákona k plošnému porušování práv osob se zdravotním postižením.

Z šetřených případů lidí v hmotné nouzi vyplynulo další doporučení ochránkyně Poslanecké sněmovně. Ochránkyně zjistila, že zákon neupravuje postup pro stanovení výše obvyklého nájemného a ani jiný předpis nestanoví, jak zjišťovat úhradu v místě obvyklou za jinou formu bydlení (např. za ubytovnu, zařízení sociálních služeb, jiný než obytný prostor). Při rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi přitom úřady zohledňují náklady na bydlení maximálně do výše obvyklého nájemného. Výsledkem je nejednotný postup úřadů a nepředvídatelné rozhodování, které nese i známky libovůle. Ochránkyně proto doporučuje změnu právních předpisů tak, aby byla stanovena kritéria či postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Zbývající dvě doporučení ochránkyně Poslanecké sněmovně se týkají odvozené diskriminace a veřejného zdravotního pojištění cizinců, které by podle ochránkyně mělo zahrnout dlouhodobě zde pobývající osoby samostatně výdělečně činné a rodinné příslušníky podnikajících cizinců s trvalým pobytem v ČR.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv