Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Poslanci pustili do druhého čtení návrh zákona rozšiřující pravomoci ochránce

Poslanci pustili do druhého čtení návrh zákona rozšiřující pravomoci ochránce

31. března 2015

Poslanci projednali návrh zákona, který by ochránci nově umožnil navrhnout u Ústavního soudu zrušení zákona nebo podat takzvanou antidiskriminační žalobu. Návrh propustili do druhého čtení.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier přiblížil navrhovaná oprávnění ochránce. Poukázal při tom na programové prohlášení vlády z 12. února 2014, v němž se vláda zavázala, že „posílí právní možnosti obrany proti diskriminaci a pravomoc veřejného ochránce práv navrhovat rušení protiústavních zákonů“. Rovněž upozornil na srovnatelná oprávnění ostatních ombudsmanů. Závěrem připomněl závazek státu vyplývající z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zřídit monitorovací orgán (tímto orgánem by se mohl stát právě ochránce).

Ochránkyně Anna Šabatová dodala, že novela nic nezmění na tom, že ochránce není oprávněn sám rozhodovat, pouze předloží svůj odůvodněný návrh. Seznámila pak poslance s konkrétními případy využití nových oprávnění.

Bývalí ochránci a nyní ochránkyně by přivítali možnost podat antidiskriminační žalobu v dříve posuzovaných případech nerovného zacházení z důvodu zdravotního postižení (přístup vodicích a asistenčních psů do prostředků hromadné dopravy), věku (diskriminace uchazečů o zaměstnání) a pohlaví (podmínky grantové agentury pro postdoktorské granty).

Ochránce by se mohl dožadovat pouze upuštění od diskriminace a nápravy závadného stavu, nikoliv zadostiučinění (kompenzace). Žalobu by mohl podat pouze pro případ, že by se diskriminace mohla dotknout většího nebo neurčitého počtu osob anebo pro případ vážného ohrožení veřejného zájmu diskriminačním jednáním.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv