Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Ochránkyně a její zástupce představují své poznatky poslancům a poradnímu orgánu vlády

Ochránkyně a její zástupce představují své poznatky poslancům a poradnímu orgánu vlády

3. března 2015

V průběhu dvou dnů (3. a 4. března) představí ochránkyně Anna Šabatová a její zástupce Stanislav Křeček poznatky z šetření a svá doporučení petičnímu výboru a podvýboru ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a Radě vlády pro seniory a stárnutí populace.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny dnes za přítomnosti veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové projedná zprávu o její činnosti ve 4. čtvrtletí uplynulého roku. Ochránkyně ve zprávě upozorňuje na nedostatečnou činnost některých kontrolních orgánů. Konkrétně zmiňuje Českou školní inspekci, která v praxi často uvádí, že není oprávněna kontrolovat a hodnotit odbornou činnost školských poradenských zařízení. Podle ochránkyně však toto oprávnění vyplývá přímo ze školského zákona a je povinností ČŠI zajistit odbornost svých pracovníků, aby mohla provést kontrolu všech aspektů činnosti školských poradenských center.

Svá oprávnění nevyužívá podle ochránkyně ani inspekce sociálních služeb, která se při kontrole používání opatření omezujících pohyb nezaměřuje na otázku jejich možného zneužívání.

Ochránkyně informuje také o některých případech, které ve 4. čtvrtletí uzavřela. Šlo například o šetření stížnosti na zamítnutí žádosti o přemístění do jiné věznice, případ diskriminačního jednání realitních makléřů, kteří odmítali zprostředkovat nájemní bydlení Romům s odůvodněním, že si to majitel bytu nepřeje. Ochránkyně upozornila, že antidiskriminační zákon musí respektovat i soukromí vlastníci nemovitostí, pokud je veřejně nabízejí k pronájmu. Jestliže tedy zveřejněná nabídka vylučuje příslušníky určitého etnika, jedná se o diskriminaci v přístupu k bydlení.

Ve středu 4. března se bude stejnou zprávou ochránkyně zabývat i podvýbor ústavně právního výboru pro legislativní podněty veřejného ochránce práv a Evropský soud pro lidská práva. Ten, rovněž za přítomnosti veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, projedná také zprávu o její činnosti ve 3. čtvrtletí loňského roku. V ní ochránkyně upozorňuje např. na svá zjištění z návštěv protialkoholních záchytných stanic a s tím související požadavek stanovit právním předpisem minimální požadavky na personální a materiálně-technické vybavení záchytek. Informuje také o některých případech.

Zástupce ochránkyně Stanislav Křeček se dnes účastní jednání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Rada je stálým poradním orgánem vlády, usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a o aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti. Zástupce ombudsmanky představí některé poznatky z šetření týkající se seniorů a rovněž při této příležitosti předá ministryni práce a sociálních věcí zprávu z návštěv ubytovacích zařízení, která v rozporu se zákonem, bez registrace poskytují sociální služby.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv