Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Obyvatelé Žatce mají vyhlídku na novou dešťovou kanalizaci

Obyvatelé Žatce mají vyhlídku na novou dešťovou kanalizaci

12. února 2015

Díky šetření zástupce veřejné ochránkyně práv a spolupráci s představiteli Městského úřadu Žatec mají obyvatelé podmáčené lokality v Žatci vyhlídku na novou dešťovou kanalizaci. Po dlouholetých problémech s podmáčenými pozemky a vodou ve sklepeních domů a po výtkách zástupce ombudsmanky, že úřad nebyl dostatečně aktivní, se město rozhodlo situaci řešit přímočaře. Namísto zdlouhavých a nejistých správních řízení se rozhodlo vybudovat novou dešťovou kanalizaci.

Obyvatelé v lokalitě Lounské a Staňkovické ulice v Žatci se dlouhodobě potýkají s podmáčením pozemků a vodou ve sklepeních domů. V minulosti vybudovaný odvodňovací systém byl nefunkční, což potvrdil i Městský úřad Žatec. Ten, jako vodoprávní úřad, na základě jejich žádosti provedl kontrolní prohlídku a konstatoval, že strouhy jsou zaneseny, byly zde vybudovány různé mostky apod., což zhoršilo odtokové poměry. Situaci komplikuje i skutečnost, že pozemky v dané lokalitě vlastní větší počet fyzických i právnických osob. Městský úřad se s nimi se všemi snažil jednat o údržbě a provádění činnosti, která by zamezovala zanášení drenážních struh, avšak stav odvodňovacího systému se příliš nezlepšoval.

Majitelé jednoho z domů nebyli spokojeni s danou situací a obrátili se na veřejného ochránce práv.

Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček, který případ převzal k šetření, ocenil snahu úřadu o řešení věci, zároveň ale také upozornil na stav odvodňovacího systému, na němž se podepsalo to, že nebyl dlouhodobě udržován. Poukázal na to, že úřad má vodním zákonem dané nástroje, kterými mohl proti zhoršujícímu se stavu zasáhnout, ale aktivně je nevyužil. Bylo mu několik let známo, že jsou strouhy zaneseny a systém není udržovaný, jednal s vlastníky pozemků, správcem Povodí Ohře a dalšími zainteresovanými osobami, ale nikomu neuložil žádné povinnosti, které by pak mohl vynucovat.

Městský úřad v Žatci už v průběhu šetření informoval zástupce ochránkyně o tom, že Povodí Ohře provedlo vyčištění značné části koryta vodního toku a byl opraven porušený veřejný vodovod v Lounské ulici, ze kterého do dané oblasti přitékala voda. Odstranění dalších problémů podmáčených pozemků v lokalitě ulic Lounská a Staňkovická by měla řešit nová dešťová kanalizace, kterou se městský úřad po seznámení se závěry šetření zástupce ochránkyně rozhodl vybudovat, a uvolnil 200000 Kč na zajištění projektové dokumentace.

Zástupce veřejné ochránkyně práv si cení postoje Městského úřadu v Žatci.  „Úřad přistoupil k problému velmi konstruktivně a rozhodl se pro faktické řešení namísto vedení zdlouhavých a nejistých správních řízení. Možnou alternativou by totiž bylo vedení několika řízení s jednotlivými vlastníky, kterým by úřad nařizoval různé povinnosti k odstranění závad. Sice by to bylo formálně v pořádku, ale bylo by to zdlouhavé a s ohledem na vymahatelnost správních rozhodnutí v praxi není jisté, zda by to vedlo k nápravě. Městský úřad se místo toho rozhodl pro dobrovolnou realizaci účinného řešení v podobě nové dešťové kanalizace, přestože půjde o nemalou investici,“ hodnotí postup úřadu zástupce ombudsmanky. 

Investičním záměrem, který by měl odvést dešťovou vodu z pozemků v dané lokalitě, by se mělo zastupitelstvo města zabývat znovu v březnu letošního roku.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv