Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Nedostatky v zákonech se daří odstraňovat dřív, než jsou schváleny

Nedostatky v zákonech se daří odstraňovat dřív, než jsou schváleny

18. března 2015

V roce 2014 uplatnila ochránkyně připomínky k celkem 34 návrhům právních předpisů a jejich předkladatelé se zabývali celkem 229 připomínkami veřejné ochránkyně práv. Nejvíce z nich se týkalo novely zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců.

Připomínkování navrhovaných právních předpisů tvoří významnou část práce veřejné ochránkyně práv, která má „preventivní“ charakter. Ochránkyně může předem usilovat o odstranění problematických ustanovení, vysvětlit dopady navrhovaných předpisů v praxi, upozornit např. na provázanost s jinými zákony apod.

„Celkově dvěma třetinám všech našich připomínek bylo zcela nebo alespoň částečně vyhověno, což je více než v předchozích letech. Přikládám to propracovanosti naší argumentace, která se vždy opírá o poznatky z praxe a o komplexní znalost všech souvislostí“, vysvětluje ochránkyně a dodává: „Za celý rok se nestalo, abychom připomínkovali nějaký právní předpis a žádná z našich připomínek nebyla akceptována.“ Podle ochránkyně to svědčí o respektu, který veřejný ochránce práv požívá.

Z připomínkovaných zákonů lze jmenovat například novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy ochránkyně doporučila celý návrh přepracovat, protože v dané podobě by zhoršil postavení příjemců doplatku na bydlení. Svými připomínkami pak ochránkyně dosáhla toho, že doplatek na bydlení budou moci získat také vlastníci rekreačních objektů, kteří v nich trvale bydlí.

Ochránkyně uspěla také s doporučením zakotvit do zákona o ochraně spotřebitele povinnou účast obchodníků v procesu mimosoudního řešení sporů a právo ukončit účast v tomto procesu přiznat pouze spotřebiteli.

Neúspěšné byly naopak připomínky ochránkyně k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podle ochránkyně je úprava správního trestu zákazu pobytu protiústavní, protože nepřiměřeně zasahuje do základních práv a svobod. Správní orgány mají podle návrhu Ministerstva vnitra pravomoc rozhodnout o uložení zákazu pobytu bez zákonné povinnosti přihlížet k povaze a závažnosti sankcionovaného jednání i k osobním a rodinným poměrům domnělého pachatele.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv