Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Hygienické podmínky ve věznicích se zlepší

Hygienické podmínky ve věznicích se zlepší

18. února 2015

Dlouhodobé úsilí ochránkyně o zlepšení hygienických standardů ve věznicích bylo završeno novelou řádu výkonu trestu odnětí svobody. Do českého právního řádu je tak od března znovu zavedeno pravidlo, že odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody mají právo se koupat (to je osprchovat se v teplé vodě) minimálně dvakrát týdně tak, jak to stanoví evropské standardy (Evropská vězeňská pravidla). Dosud mají odsouzení možnost se koupat pouze jedenkrát týdně.

Ochránkyně vedla v loňském roce šetření z vlastní iniciativy ve věci hygienických podmínek v českých věznicích, konkrétněji k otázce dostatečnosti sprchování vězněných osob v teplé vodě.

Dosavadní koupání jednou týdně je plošně rozšířenou praxí napříč věznicemi, i když existují výjimky (sprchování po sportovních aktivitách či na pracovišti), která vychází z řádu výkonu trestu. Tento stav považovala ochránkyně za nepřijatelný a upozorňovala Ministerstvo spravedlnosti na rozpor s evropskými vězeňskými pravidly. Ta jako nezbytné minimum stanovují dvě koupání týdně. „Musí být zajištěny vhodné podmínky, aby se každý vězeň mohl vykoupat nebo osprchovat při teplotě odpovídající klimatickým podmínkám, a to pokud možno denně, nejméně však dvakrát týdně (v případě potřeby i častěji) v zájmu všeobecné hygieny,“ vysvětluje ochránkyně Anna Šabatová Evropská vězeňská pravidla.

Ochránkyně proto využila svého zvláštního oprávnění doporučit změnu právní úpravy a obrátila se na Ministerstvo spravedlnosti s návrhem na změnu řádu výkonu trestu odnětí svobody. Doporučení bylo zapracováno do výše zmíněné novely a od března by tak mělo být vězňům umožněno sprchovat se dvakrát týdně. Podle ochránkyně jde o výrazné zlepšení hygienických podmínek ve věznicích, ale zároveň se domnívá, že by vězni měli mít možnost sprchovat se každý den.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv