Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2014 > Veřejná ochránkyně práv vyhrála žalobu ve veřejném zájmu

Veřejná ochránkyně práv vyhrála žalobu ve veřejném zájmu

8. října 2014

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes rozhodl o historicky první žalobě k ochraně veřejného zájmu podané veřejným ochráncem práv. Žalobě vyhověl a zrušil rozhodnutí Městského úřadu Duchcov, kterými byla povolena stavba fotovoltaické elektrárny na území obce Moldava. Ochránkyně Anna Šabatová se dnešního jednání a vynesení rozsudku osobně účastnila.

V roce 2012 podal tehdejší veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský svou historicky první a zatím jedinou žalobu ve veřejném zájmu. Žaloba směřovala proti rozhodnutí Městského úřadu Duchcov, kterým byla ve sloučeném územním a stavebním řízení povolena stavba fotovoltaické elektrárny na území obce Moldava.

Ochránce v žalobě namítal nezákonnost postupu úřadu, který porušil řadu právních předpisů a závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Podle ochránce došlo k porušení stavebního zákona, když byla stavba fotovoltaické elektrárny umístěna ve volné krajině, v nezastavěném území, a v té době na území obce bez územního plánu. Zároveň byla porušena řada předpisů na úseku životního prostředí. Především nebyl předem vyhodnocen zásah do krajinného rázu, nebyl posouzen dopad stavby na Ptačí oblast Východní Krušné hory – část soustavy NATURA 2000, ani nebyla předem vydána výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Postupem Městského úřadu Duchcov došlo k zásahu do celé řady veřejných zájmů, včetně nedodržení závazků vyplývajících pro Českou republiku z členství v Evropské unii pro ochranu soustavy Natura 2000. Závažný veřejný zájem byl dán kumulací porušení řady ustanovení právních předpisů. Tím došlo k absolutnímu popření samotných principů zákonnosti a prevence. Negativní dopady stavby na životní prostředí od doby její realizace po celou dobu provozování stále přetrvávají.

Za účasti veřejné ochránkyně práv jako žalobkyně se dnes na Krajském soudu v Ústí nad Labem, který je příslušný o žalobě rozhodnout, uskutečnilo ústní jednání. Soud žalobě vyhověl a rozhodnutí Městského úřadu Duchcov zrušil.

Veřejný ochránce práv má kompetenci podat žalobu ve veřejném zájmu od roku 2012.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv