Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2014 > Při ohrožení veřejného zájmu musí stavební úřad „dohlédnout“ na vlastníka

Při ohrožení veřejného zájmu musí stavební úřad „dohlédnout“ na vlastníka

1. října 2014

Jestliže může být ohrožen veřejný zájem, musí stavební úřad věc prověřit a přijmout opatření podle stavebního zákona. Nemůže nájemce bytu pouze odkazovat na vlastníka. Vlastník (pronajímatel) má sice obecnou povinnost předat nájemci byt ve způsobilém stavu k užívání a udržovat stavbu v dobrém stavu, ale pokud vyvstane podezření, že byt ohrožuje zdraví nájemníků, musí stavební úřad věc prověřit a využít svých pravomocí k ochraně veřejného zájmu (zdraví).

Na ochránce se obrátila stěžovatelka s žádostí o prošetření postupu stavebního úřadu městské části Brno – Židenice. Ten na její dlouhodobé stížnosti upozorňující na závadné a zdraví škodlivé prostředí v bytě, který užívá, odpovídal pouze opakovaným upozorněním, že jde o soukromoprávní záležitost, kterou musí stěžovatelka řešit s vlastníkem bytu. Poučil ji také, že tuto věc není možné řešit před stavebním úřadem.

Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček se neztotožnil se závěrem úřadu a konstatoval, že v okamžiku, kdy je dáno důvodné podezření na ohrožení zdraví v důsledku stavu bytu (což stěžovatelka doložila mj. i posudkem zdravotního ústavu), se stavební úřad nemůže spokojit s odkazem na soukromoprávní povinnost vlastníka bytu udržovat jej ve stavu způsobilém k užívání. V takovém případě musí stavební úřad postavit najisto, zda skutečně dochází k ohrožení veřejného zájmu (ohrožení zdraví). Pokud dojde k závěru, že ano, musí přijmout adekvátní opatření, kterým přiměje vlastníka k plnění veřejnoprávní povinnosti řádně udržovat svou stavbu.

Stavební úřad v tomto případě nepřistoupil k žádným krokům k nápravě, proto vydal zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček závěrečné stanovisko s doporučením. Vyzval stavební úřad, aby se v rámci plnění svých zákonných povinností v dostatečném rozsahu seznámil se stavem bytu. Na základě provedených zjištění pak měl stavební úřad posoudit, zda dochází k ohrožení veřejného zájmu a zda tedy není namístě přijmout některé z opatření podle stavebního zákona – např. nařízení udržovacích prací vlastníkovi stavby.

Úřad městské části Brno – Židenice tento požadavek splnil a provedl v bytě stěžovatelky kontrolní prohlídku. Ověřil stavebně-technický stav bytu a nezjistil závady takového rozsahu, které by ohrožovaly veřejný zájem a odůvodňovaly přijetí nápravných opatření vůči vlastníkovi stavby. Zástupce veřejné ochránkyně práv proto své šetření ukončil. Jestliže se nepotvrdilo ohrožení veřejného zájmu, je na stěžovatelce, aby o zlepšení stavu bytu či poskytovaných služeb jednala s vlastníkem.

Zprávu o šetření případu najdete zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv