Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2014 > Odklonění tranzitní kamionové dopravy ze silnic nižších tříd

Odklonění tranzitní kamionové dopravy ze silnic nižších tříd

11. srpna 2014

Zástupce ochránkyně se zastal stěžovatelů žijících v blízkosti silnic II. třídy, na které byla svedena tranzitní kamionová doprava. Ta přitom patří zejména na dálnice a silnice I. třídy. O dvou takových případech informovala ochránkyně Poslaneckou sněmovnu v rámci své zprávy za 2. čtvrtletí.

Zástupce veřejné ochránkyně práv řešil dva případy týkající se masivního využívání silnic II. třídy kamiony. V prvním případě se řidiči kamionů jízdou po silnici II. třídy vyhýbají placené dálnici D 11. Stěžovatel se proto obrátil na úřady příslušné ke stanovení dopravního značení, ale ty mu sdělily, že stanovit omezení provozu je podle platné právní úpravy možné pouze v případě špatného technického stavu objízdné komunikace. V druhém případě byla doprava na silnici II. třídy dokonce svedena směrovým dopravním značením s odůvodněním, aby nedocházelo k enormnímu zatížení průjezdního úseku silnice I. třídy. Silnice II. třídy však byla silně poškozená a její zatížení kamiony podle tvrzení stěžovatelů ničilo též přilehlé nemovitosti. Úřady se však bránily uzavření této silnice pro kamiony v obavě z dopravního kolapsu na silnici I. třídy – průjezdu centrem města.

V případě objíždění placeného úseku dálnice zástupce ochránkyně zaujal stanovisko, že platná právní úprava nebrání vymístění tranzitu ze silnic nižších tříd a stejný názor prezentovalo též Ministerstvo dopravy. Opačný názor však zastávaly dopravní inspektoráty Policie České republiky, které k dopravnímu značení vydávají svá stanoviska. Na základě závěrečného stanoviska zástupce ochránkyně, ve kterém požadoval po ústředních orgánech přijetí jednotného výkladového stanoviska, přijalo i Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia závěr, že lze dopravním značením směřovat kamiony na dálnice a silnice I. tříd, a to i tehdy, je-li jízda po těchto komunikacích zpoplatněna. Ředitelství však zdůraznilo, že tento nástroj by se měl využívat jen v případech záměrného vyhýbání se placeným úsekům dálnic a silnic I. tříd.

Ve druhém řešeném případě bylo zdůrazněno, že dálková doprava patří zejména na dálnice a silnice I. tříd a pokud nastanou tak závažné důvody, kvůli kterým je tranzitní nákladní doprava záměrně (dopravním značením) svedena z dálnice či silnice I. třídy na silnici nižší třídy, pak toto opatření může trvat jen po tu dobu, po kterou náhradní komunikace je schopná být alternativou. Pokud její stavební stav neumožňuje, aby nadále plnila pomocnou roli pro odvedení části dopravního zatížení z dálnice či silnice I. třídy, je úkolem správních orgánů přijmout opatření ke změně stávajícího (výjimečného) stavu. Úřady nakonec vyslyšely požadavky obyvatel žijících v blízkosti silnice II. třídy a s ohledem na její špatný stavební stav odklonily kamionovou dopravu zpět na silnici I. třídy.

Podrobnosti k oběma případům najdete zde:

Vymístění kamionové dopravy (spis 2542/2012/VOP)

Dopravní značení (spis 2639/2013/VOP)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv