Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Výsledek maturitní zkoušky může přezkoumat soud

Výsledek maturitní zkoušky může přezkoumat soud

19. července 2012

Maturanti, kteří nesouhlasí s rozhodnutím krajského úřadu či ministerstva po přezkoumání výsledku své maturitní zkoušky, se mohou obrátit na správní soud. Veřejný ochránce práv nemá pravomoc změnit rozhodnutí správních orgánů, může pouze prověřit, zda úřady postupovaly v souladu se zákony a principy dobré správy.

Zástupkyně ochránce zaznamenala v posledních dnech zvýšený počet podnětů týkající se výsledků státní maturity. V této souvislosti připomíná maturantům a jejich rodičům, že veřejný ochránce práv může prošetřit pouze postup ministerstva školství a krajských úřadů, které přezkoumávají výsledek společné a profilové části maturitní zkoušky. Ombudsman je oprávněn prověřit, zda zmíněné úřady postupovaly při přezkumu v souladu se školským zákonem a základními zásadami činností správních orgánů.

Výsledkem šetření ombudsmana je právní stanovisko k postupu orgánů státní správy. V případě, že zástupkyně ombudsmana svým šetření zjistí pochybení na straně úřadů, může v odůvodněných případech žádat ministerstvo školství (případně přímo ministra) o přezkum. Její žádosti však ministerstvo nemusí vyhovět.

Zástupkyně ombudsmana upozorňuje, že pokud studenti nesouhlasí s verdiktem krajského úřadu či ministerstva, mohou se obrátit přímo na soud. V této souvislosti připomíná, že žalobu k příslušnému správnímu soudu (krajské soudy a Městský soud v Praze) je nutné podat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí krajského úřadu či ministerstva.

S ohledem na naléhavost situace studentů (zejména jejich dalšího studia) zástupkyně ombudsmana doporučuje, aby požádali soud o přednostní projednání správní žaloby.

Pokud soud včas podané žalobě vyhoví, může rozhodnutí úřadů zrušit a věc jim vrátit k dalšímu řízení. Krajský úřad a ministerstvo jsou rozsudkem soudu (a zejména jeho právním názorem) vázány.

Podrobnosti o postupu, který je třeba dodržet při podání správní žaloby, najdete např. v informačním letáku ombudsmana „Soudní ochrana proti rozhodnutím správních orgánů“). Další informace o správním soudnictví jsou dostupné na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu www.nssoud.cz  v sekci Správní soudnictví.

Žalobce nemusí být v řízení před správním soudem zastoupen advokátem, přesto lze takové zastoupení doporučit. Podrobnosti k získání právní pomoci jsou shrnuty v letáku „Potřebujete právní pomoc“.

Studenti, kteří se obrátí na ombudsmana s žádostí, aby prověřil postup krajského úřadu či ministerstva, by ke své stížnosti měli přiložit kopii rozhodnutí o výsledku maturitní zkoušky, kopii žádosti o přezkum adresované krajskému úřadu či ministerstvu a kopii rozhodnutí o přezkumu.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv