Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Brněnský systém zápisu do mateřských škol je legitimní

Brněnský systém zápisu do mateřských škol je legitimní

14. února 2012

Na základě dotazů rodičů se ochránce zabýval systémem elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol (dostupný na http://zapisdoms.brno.cz ), kterým se statutární město Brno snaží organizačně sjednotit přijímání dětí do mateřských škol na území města. Systém byl uveden do provozu 5. února 2012 a měl by napomáhat transparentnosti přijímacího řízení a poskytovat vyšší komfort rodičům přihlašovaných dětí.

Součástí systému elektronické podpory zápisu jsou i Magistrátem města Brna navržená kritéria pro posuzování přihlášených dětí a jejich bodové ohodnocení.  Z analýzy provedené ochráncem vyplývá, že kritéria jsou po obsahové stránce v souladu s jeho Doporučením k rovnému zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání ze dne 8. prosince 2010 (dostupné zde). Jedná se tedy o kritéria nediskriminační, a jejich způsob užití je podle ochránce legitimní.

V souvislosti s tímto novým způsobem zápisu však ochránce rodiče dětí upozorňuje, že elektronický systém představuje podporu při získávání a podávání přihlášek, ale nenahrazuje rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. O tom i nadále v souladu se zákonem rozhoduje pouze ředitel mateřské školy. Je proto možné, že ředitelé budou rozhodovat i na základě jiných kritérií, než těch, která jsou zveřejněna v systému elektronické podpory zápisu Magistrátu města Brna. 

Rodiče dítěte, které nebude přijato do mateřské školy, se proti rozhodnutí ředitele mohou bránit odvoláním. Budou-li s rozhodnutím ředitele, případně s uplatněnými kritérii, nespokojeni, mohou se také obracet s podněty na veřejného ochránce práv. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv