Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Stížnosti potvrzují nedostatky nových zákonů v sociální oblasti

Stížnosti potvrzují nedostatky nových zákonů v sociální oblasti

19. ledna 2011

Prvních několik týdnů roku 2011 už potvrzuje nedostatky v zákonech novelizovaných v souvislosti s úspornými opatřeními v rámci tzv. sociálního balíčku a účinných od  1.1. 2011. Stížnosti, s nimiž se lidé na ochránce začínají obracet, potvrzují problémy, na něž ochránce i např. Legislativní rada vlády při projednávání zákonů poslance upozorňovali.

Zaměstnavatel Vám nevyplatil odstupné, podporu v nezaměstnanosti i tak nedostanete

Zaměstnanci, kterému náleží odstupné, se nárok na podporu v nezaměstnanosti posouvá o příslušné měsíce. Jestliže tedy např. zaměstnanci skončí pracovní poměr z organizačních důvodů k 31. lednu, náleží mu odstupné ve výši 3 měsíčních platů a zaeviduje se 1. února na úřadu práce, podporu v nezaměstnanosti začne pobírat až od 1. května. Problém je však v tom, že zákon nerozlišuje nárok na odstupné od jeho skutečného vyplacení. V zákoně o zaměstnanosti platného od 1. 1. 2011 se mluví o odstupném, které zaměstnanci „přísluší“, což však není totéž jako poskytnuté či vyplacené. Ochránce se už nyní setkává s případy, kdy se na něj obracejí lidé, kteří se zaevidovali na úřadu práce, ale podpora v nezaměstnanosti vyplácena s tím, že jim přísluší odstupné, ačkoli jim je zaměstnavatel prokazatelně nevyplatil.

Takto formulovaný zákon připouští až tak absurdní situaci, kdy při okamžitém rozvázání pracovního poměru z důvodu nevyplácení mzdy, zaměstnanci rovněž přísluší odstupné. Právě odstupné je pak pro úřad práce důvodem k odsunutí výplaty podpory v nezaměstnanosti o tři měsíce, po které evidovanému uchazeči o zaměstnání přísluší odstupné. Bylo by přitom naivní domnívat se, že zaměstnavatel, který nevyplácel mzdu, vyplatí odstupné.

Ochránce je přesvědčen, že zákonodárce nepředpokládal, že lidé podle zákona o zaměstnanosti mají zůstat bez peněz. Hodlá se proto obrátit na ministerstvo, aby zvážilo výklad pojmu „přísluší“ ve prospěch uchazečů o zaměstnání, tj. ve smyslu „bylo vyplaceno“ 

Úprava rodičovského příspěvku zapomněla na březen 2010

Již v minulosti se ochránce při vyřizování podnětů týkajících se rodičovského příspěvku setkal se situací, že žadatelé v důsledku nedostatečných, nesprávných informací či pouhého opomenutí promeškali některý z rozhodovacích momentů pro uplatnění volby čerpání rodičovského příspěvku a byli tak nuceni smířit se s nejpomalejším čerpáním, tj. částkou 3800 Kč od 21 měsíců věku dítěte do 4 let věku.

Podle nové právní úpravy přijaté v rámci „sociálního balíčku“ zůstaly zachovány pevně stanovené rozhodovací momenty, ale pro volbu tzv. klasické tříleté varianty byl termín posunut z 21 na 9 měsíců věku dítěte.

Podle přechodných ustanovení může rodič dítěte, které je ke dni 1. ledna 2011 starší 10 měsíců života, ale mladší 23 měsíců, provést volbu čerpání rodičovského příspěvku v základní výměře, a to nejpozději do konce února 2011. Podle doslovného výkladu zákona to však znamená, že rodiče dětí, které se narodily v březnu 2010, volbu provést fakticky nemohli. Přechodná ustanovení na ně nelze aplikovat, protože březnové děti nebyly k 1. 1. 2011 starší 10 měsíců. Do konce roku 2010 však rodiče volbu provést také nemohli, protože právní úprava, která stanovuje povinnost provést volbu tzv. klasické tříleté varianty nejpozději v měsíci, kdy dítě dosáhlo věku 9 měsíců (případ dětí narozených v březnu) dosud nebyla platná.

Jeden z rodičů, který se již na ochránce obrátil, vyčíslil, že tímto přijde o cca 40 000 Kč.

Ochránce již požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby situaci těchto rodičů řešilo.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv