Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Ombudsman u premiéra Nečase

Ombudsman u premiéra Nečase

26. května 2011

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský se dnes v 9:30 hod v Praze sejde s premiérem Petrem Nečasem. Předá mu zprávu o činnosti za rok 2010 a upozorní na zásadní doporučení k přijetí některých dlouhodobě potřebných legislativních změn. Doporučení ochránce vycházejí z poznatků z šetření, z řadu let se opakujících tíživých problémů, do nichž se lidé dostávají a které nelze napravit jinak, než změnou zákona.

Ochránce ve své zprávě předkládá 8 zásadních doporučení týkajících se:

1. sirotčích důchodů (nárok alespoň na minimální sirotčí důchod pro děti, jejichž zemřelý rodič nesplnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod)

2. změny zákona o zaměstnanosti (rozlišování mezi nárokem a vyplacením odstupného a tedy neodsouvání výplaty podpory v nezaměstnanosti u lidí, kteří odstupné nedostali)

3. autorizovaných inspektorů (umožnit opravný prostředek proti certifikátu autorizovaného inspektora)

4. změny působnosti silničních správních úřadů (svěřit tuto působnost výhradně obcím s rozšířenou působností, protože malým obcím tato složitá agenda způsobuje nepřekonatelné problémy)

5. památkové péče (opakované doporučení k přijetí nového zákona, který sjednotí výkon památkové péče pod jednu instituci a upraví možnost kompenzace nákladů pro majitele objektů v památkových rezervacích a zónách)

6. odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi (stanovená lhůta, do kdy musel být majetek na Podkarpatské Rusi zanechán, nezohledňovala historickou realitu)

7. používání omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních (upravit používání omezovacích prostředků v psychiatrických léčebnách)

8. komerčních spisoven (vyřešit, jak naložit s dokumenty uloženými ve spisovnách, jejichž provozovatelé pozbyli živnostenské oprávnění)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv