Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Ochránce k výzvě na Facebooku „Ne metodám pevného objetí“

Ochránce k výzvě na Facebooku „Ne metodám pevného objetí“

8. února 2011

Ochránce není odborně kompetentní v oblasti psychologie, aby mohl rozhodovat odborný spor o to, zda je určitá terapeutická metoda riskantní, či kdy a za jakých podmínek má být používána.

Veřejný ochránce práv obdržel v poslední době několik totožných žádostí o prošetření používání tzv. terapie pevným obětím podle PhDr. Jiřiny Prekopové. Jde o reakci na výzvu zveřejněnou na Facebooku spolu s protestem proti propagaci a uplatňování této metody.

Veřejný ochránce práv není odborně kompetentní v oblasti psychologie, aby mohl hodnotit konkrétní terapeutickou metodu. Jeho působnost je zákonem vymezena jako ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí vykonávajících státní správu, pokud je jejich činnost v rozporu s právem, principy demokratického právního státu a dobré správy. V případě, že by například existovaly znalecké posudky prokazující nepříznivé dopady terapie na dítě a příslušné úřady by za tohoto stavu byly nečinné, mohl by ochránce šetřit postup těchto úřadů. Rozhodovat odborný spor, zda je terapeutická metoda riskantní, či kdy a jak má být používána, však ochránci nepřísluší.

S přihlédnutím k uvedenému a ke skutečnosti, že žádosti o prošetření používání metody tzv. terapie pevným objetím podle PhDr. Jiřiny Prekopové nesměřují vůči postupu konkrétního správního úřadu, se ochránce touto věcí nebude zabývat.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv