Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Jízdu na červenou pokutuje správní orgán, nikoli obecní policie

Jízdu na červenou pokutuje správní orgán, nikoli obecní policie

9. listopadu 2011

Jízda na červenou je přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za nějž lze uložit pokutu ve výši 2500 – 5000 Kč a v rámci bodového hodnocení za ni přísluší zápis 5 bodů. Uložit ji řidiči motorového vozidla však může správní orgán (obecní úřad, nebo Policie ČR), nikoli obecní policie.

Podobně jako u jiných, srovnatelně závažných přestupků, musí obecní policie při jízdě na červenou sepsat s řidičem záznam o podezření ze spáchání přestupku a ten předat příslušnému správnímu orgánu k rozhodnutí, případně na místo přivolat Policii ČR.

Ochránce opakovaně obdržel stížnosti řidičů motorových vozidel, kteří namítali, že jim obecní policie uložila blokovou pokutu za jízdu na červenou, aniž by k tomu měla zákonné zmocnění. Podle zákona o přestupcích smí ve vztahu k motorovým vozidlům obecní policie projednávat v blokovém řízení pouze nedovolené zastavení nebo stání, porušení zákazu vjezdu a překročení maximální rychlosti. O jiných přestupcích (např. vozidlo bez registrační značky nebo technicky nezpůsobilé, jízda po požití alkoholu, jízda bez řidičského oprávnění, jízda s mobilem v ruce, jízda na červenou, nedání přednosti chodci na přechodu apod.) musí vyhotovit záznam a předat ho k rozhodnutí příslušnému obecnímu úřadu.

Podle zjištění ochránce řadila obecní policie jízdu na červenou pod „zákaz vjezdu“. Povinnost zastavit vůz na základě světelné signalizace interpretovala jako dočasný zákaz vjezdu za tento bod. Takový výklad ochránce považoval za nesprávný, protože pak by mohla být podobně interpretována například i dopravní značka „Stůj!“ nebo dokonce přejíždění nepřerušované čáry. Stejně absurdně by mohlo být jako zákaz vjezdu interpretováno i nedání přednosti v jízdě nebo neuposlechnutí pokynu policisty k zastavení pomocí terče.

Ministerstvo dopravy s výkladem ochránce souhlasilo a poučilo krajské úřady o správném postupu obecní policie. V souladu se zákonem tedy napříště obecní policie blokovou pokutu za jízdu na červenou ukládat nebude, sepíše s řidičem záznam o podezření ze spáchání přestupku a předá ho obecnímu úřadu, který ve správním přestupkovém řízení rozhodne o potrestání řidiče.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv