Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011

Tiskové zprávy 2011

11. listopadu 2011

Pokuty v dopravě – jak to s nimi je

Vysvětlení některých nejasností týkajících se ukládání blokových pokut za dopravní přestupky, nápravy nesprávného pokutování městskou policií a zákazu řízení.Kdo může uložit blokovou pokutu za dopravní přestupek?Obecní policie,...

9. listopadu 2011

Malá informovanost řidičů při řešení přestupků

V oblasti dopravy a dopravních přestupků ochránce opakovaně řeší námitky proti uložené blokové pokutě s odvoláním na nesprávně posouzený skutkový stav. Tento problém souvisí s nedostatečnou informovaností řidičů o tom, že v...

9. listopadu 2011

Jízdu na červenou pokutuje správní orgán, nikoli obecní policie

Jízda na červenou je přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za nějž lze uložit pokutu ve výši 2500 – 5000 Kč a v rámci bodového hodnocení za ni přísluší zápis 5 bodů. Uložit ji řidiči...

9. listopadu 2011

Souhlas s blokovou pokutou nelze později odvolat

Jestliže má řidič jakékoli výhrady k ukládané blokové pokutě, může s jejím uložením nesouhlasit. V takovém případě policista sepíše záznam o události a věc pak projedná příslušný obecní úřad ve správním přestupkovém řízení. Pokud...

7. listopadu 2011

Seriál ČT „Ochránce“ – 10. díl: Veřejné cesty

Soukromá komunikace nebo veřejná cesta? Má majitel právo ji zahradit? O problémech s cestami vypráví 10. díl pořadu Ochránce vysílaný na ČT2 v úterý 8. 11. v 17:20 hod a v repríze ve středu 9. 11. v 9:35....

3. listopadu 2011

Fotovoltaická elektrárna v chráněném území musí mít souhlasy a výjimky dle zákona o ochraně přírody

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vyžaduje stavba fotovoltaické elektrárny, pokud je umisťovaná na území Natura 2000 do ptačí oblasti vyhlášené nařízením vlády a na území výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv