Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2009

Tiskové zprávy 2009

3. dubna 2009

Návrhy ochránce k rušení vyhlášek obcí Ústavním soudem

V roce 2008 vystupoval ochránce jako tzv. vedlejší účastník v řízeních u Ústavního soudu o návrzích na zrušení tří obecně závazných vyhlášek obcí. Jednalo se o vyhlášku o místních poplatcích obce Plchov, jejíž zrušení...

20. března 2009

Narozeni v neexistujících obcích

K zajímavým případům, s nimiž se ochránce setkává, patří uvádění údajů o místě narození v úředních dokladech v situaci, kdy již například původní obec neexistuje. Občané jsou většinou nespokojeni s tím, že mají v dokladech jako...

11. března 2009

Sborník Stanoviska: Důchody

Ochránce v těchto dnech vydal již čtvrtý sborník z řady Stanoviska, tentokrát zaměřený na problematiku důchodového pojištění. Jde o jednu z nejpočetněji zastoupených oblastí práva, v níž se na ochránce občané obracejí, což je...

11. března 2009

Nerovné postavení cizinců v ČR v přístupu k veřejnému zdravotnímu pojištění

Veřejný ochránce práv považuje nastavení stávajícího systému veřejného zdravotního pojištění ve vztahu k určitým kategoriím cizinců za deficitní a nevyvážené. Za neoprávněně znevýhodněné považuje zejménaa) rodinné příslušníky...

18. února 2009

S likvidací ekologických zátěží jsou nadále problémy

Ochránce se v posledních letech opakovaně setkával s nedořešeným problémem ekologických zátěží. České právo zná sice zákon o předcházení ekologické újmě, ale podle tohoto zákona nelze postupovat v případě, kdy...

18. února 2009

Rizikové nakládání s železničními pražci

Použité dřevěné železniční pražce mohou být v důsledku kontaminace zdraví škodlivými látkami nebezpečným odpadem, který je nutné likvidovat způsobem, jenž stanoví zákon o odpadech (tj. předat k likvidaci příslušnému odbornému...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv