AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Slovinské equality body se možná stane předmětem soudního řízení pro porušení práva EU

Evropská komise upozornila oficiálním dopisem Slovinsko na zahájení řízení pro porušení povinnosti vzhledem k tomu, že slovinská instituce pro podporu rovného zacházení nefunguje v souladu s evropskými směrnicemi.

Komise zjistila, že žádný ze státních orgánů Slovinska není oprávněn připravovat nezávislé studie v oblasti rasové a etnické diskriminace. Dále není jasné, zda orgán rovných příležitostí zřízený pod ministerstvem práce je oprávněn připravovat studie v oblasti rovnosti pohlaví. V případě, že by tento orgán měl tuto pravomoc, není jasné, zda jsou tyto studie skutečně nezávislé a nestranné vzhledem k tomu, že je orgán podřízen ministerstvu.

V souvislosti s postavením slovinského subjektu pro rovné zacházení (v angličtině Advocate of the Principle of Equality), který je podřízen ministerstvu práce, došla komise k závěru, že tento jednočlenný orgán nemá faktickou možnost efektivně prošetřit všechny došlé stížnosti a zároveň poskytovat pomoc obětem diskriminace. Komise také zpochybňuje nezávislost jednání tohoto orgánu, neboť nemá samostatný rozpočet. Při hlubším zkoumání aspektu nezávislosti si komise povšimla, že advokáta může ministerstvo odvolat, jakmile dojde k závěru, že neplní řádně své povinnosti. Všechny tyto okolnosti vedou komisi k závěru, že slovinské equality body není nezávislé ve svém rozhodování zejména v případech souvisejících s diskriminací ve veřejném sektoru.

Komise si je vědoma, že jsou připraveny tři alternativní legislativní návrhy k řešení této situace, ale žádný z nich zatím nebyl přijat.

Komise proto zaslala slovinské vládě oficiální dopis, kterým upozorňuje Slovinsko na zjištěný problém při uplatňování práva EU, a očekává vyjádření Slovinska k těmto svým závěrům ve lhůtě 2 měsíců od doručení tohoto dopisu.

Více informací lze nalézt v angličtině zde .

Oficiální internetové stránky slovinského advokáta jsou v anglickém jazyce dostupné zde .

Vytisknout

Zpět na aktuality